Nieuws - Nieuws van de N381

De N381 (Drachten-Oosterwolde-Appelscha) gaat flink op de schop. De weg is eind 2015 klaar en tot die tijd lopen veel fietsroutes anders en kunnen fietsers bouwverkeer tegenkomen. Deze nieuwsbrief gaat in op de gevolgen en aandachtspunten voor het fietsverkeer in het gebied. Speciale aandacht is er voor de oversteek richting Oosterwolde-Noord, waar dagelijks veel fietsers passeren. 

De aannemers, provincie en Veilig Verkeer Nederland vragen samen aandacht voor de veiligheid van fietsverkeer tijdens de wegwerkzaamheden in het gebied. Kijk voor actuele informatie ook op www.n381.nl.
 
Bijlage: Nieuwsbrief veilig fietsen rond de N381

Geplaatst op: 26 Maart 2015

terug