Nieuws - Woensdag a.s. jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang

Komende woensdag 8 april houdt Dorpsbelang Donkerbroek haar jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering wordt gehouden in gebouw Pro Rege en begint om 20.00 uur. Thema's zijn dit jaar de Zorg, de voortgang van het Gemeenschapscentrum en Duurzaamheid. Voor wat betreft het Gemeenschapscentrum is Dorpsbelang in de gelukkige omstandigheid dat er twee zeer voorlopige schetsplannen kunnen worden gepresenteerd. Naast een in nauw overleg met Bouwkundig Tekenbureau Jorrit Kok ontwikkeld plan hebben een drietal studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden het Gemeenschapscentrum gekozen als afstudeeropdracht. Ook zij komen hun plan toelichten in een presentatie. Beide concept-plannen zijn onafhankelijk van elkaar en in overleg met Dorpsbelang gemaakt. Natuurlijk is men benieuwd wat Donkerbroek ervan vindt. U krijgt tijdens deze avond gelegenheid schriftelijk op- of aanmerkingen of suggesties aan te dragen op beide plannen. Neem voor de reguliere vergadering na de pauze de binnenpagina van de laatste Dorpskrant mee. Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u die HIER downloaden en uitprinten.

Geplaatst op: 06 April 2015

terug