Nieuws - Wandelpad Tjabbekamp–bos Ontwijk geopend

Woensdagmiddag 29 april opende de heer Evert Bosma, voorzitter van Dorpsbelang Donkerbroek en mede-initiatiefnemer, het nieuwe wandelpad vanaf de Tjabbekamp naar het bos Ontwijk. Het nieuwe wandelpad is het eerste project dat vanuit de gebiedsontwikkeling is afgerond.

Nieuwe wandelroute

Door de aanleg van het nieuwe pad kunnen wandelaars, naast de bestaande ingang, ook vanaf de Tjabbekamp beginnen aan een wandeling door het Wandelbos. Bovendien kan er een grotere ronde van ongeveer 5 kilometer worden gelopen. Het toekomstige pad langs de Opsterlânske Kompagnonsfeart kan medio 2016 worden bewandeld aansluitend op deze route. Dit wandelpad komt voort uit de herinrichting van de huidige weg N381. Ook het bos van Ontwijk wordt dit jaar aangepakt. Provincie Fryslân bekijkt samen met Staatsbosbeheer welke voorzieningen opgeknapt en mogelijk toegevoegd worden.

Gebiedsontwikkeling

Het project N381 is meer dan de aanleg van een weg. Provincie Fryslân pakt ook het gebied eromheen aan. Van het verbeteren van de verkeersveiligheid door de snelheid te beperken en het herinrichten van dorpskernen tot shared-space pleinen. Van het aanbrengen van natuurversterkende voorzieningen zoals ecologisch verantwoorde beplanting, vistrappen en faunapassages tot de aanleg van nieuwe recreatieroutes in het bos, door het land en over het water. Een overzicht van alle maatregelen die de infrastructuur verbeteren in de omgeving van de N381 is te vinden via www.N381.nl. Het totale pakket aan maatregelen vanuit de gebiedsontwikkeling is medio 2016 afgerond.

 

Geplaatst op: 30 April 2015

terug