Nieuws - Jaarlijkse Rommelmarkt sv Donkerbroek

Ondanks een regenachtig begin kende de rommelmarkt toch nog redelijk wat bezoekers. Eerst gewapend met paraplu en later zonder trok men langs de kraampjes en werd er het nodige ingeslagen. Vooral het kinderspeelgoed was in trek. Het rad van avontuur draaide vele rondjes en de hamburgers en ijsjes vonden gretig aftrek. Halverwege de middag werd het droog en kon de tumblingbaan voor de gymnasiasten toch nog worden uitgerold. Veilingmeester Marten Oosterhof wist op een ludieke wijze vrijwel alles van de kar aan de man te brengen: opbrengst ca. € 300,00. Burgemeester Martha Veenstra trok aan het einde van de middag weer tien prijswinnaars. De hoofdprijs van € 100,00 viel deze keer op het lot van Grietje de Vries (GW Smitweg). Na de verloting kon men voor € 2,00 nog een vuilniszak kopen voor een laatste rondgang over de rommelmarkt. In deze laatste rondgang kon men wat men maar wilde gratis meenemen. De totale opbrengst wordt later bekendgemaakt. Natuurlijk zijn er ook een paar foto's gemaakt....

De prijswinnaars van de verloting:

1e prijs: € 100,00 - Grietsje de Vries, GW Smitweg 6b
2e prijs: € 40,00 - H. Meijerhof, Nijhof 6
3e prijs: € 40,00 - G. Friso, Nijhof 32
4e prijs: € 20,00 - N. Woudstra, Helmholtstraat 22
5e prijs: € 10,00 - Tjoelker, 't West 15
6e prijs: € 10,00 - Fam. Teijema, Vicariestraat 9
7e prijs: € 10,00 - Douna, Buursterlaan 53
8e prijs: € 10,00 - Boonstra, Laurentiusstraat
9e prijs: € 10,00 - de Ringh, Oude Hof 4
10e prijs: € 10,00 - W. Hoekstra, Veerhuisweg 18

Geplaatst op: 13 Juni 2015

terug