Nieuws - Allemaal blije gezichten bij eerste Outdoor run

Onder prima weersomstandigheden werd zaterdagmiddag 26 september de eerste Outdoor run gehouden in het bos van Ontwijk. Meer dan 50 deelnemers beleefden een geweldige middag. Daan Heessels en Girbe Zwaagstra hadden een tiental spannende hindernissen uitgezet, die moesten worden bedwongen. In groepjes van 4 met een begeleider kon worden gekozen voor een normale - (ca. 1 km) of moelijke route (ca. 1,5 km). Het enthousiasme onder de jeugd was geweldig. Vanaf 13.00 uur waren eerst de jongsten aan de beurt (7 t/m 9 jaar) om kwart voor twee gevolgd door de oudere basisschool jeugd (10 t/m 12 jaar). De jeugd was niet te houden, ze vonden het een hele belevenis. Het bleef niet bij één rondje, en ook de moeilijker hindernissen moesten eraan geloven. Sommigen liepen de route wel zeven maal. 

De oudere jeugd en senioren

Vanaf half drie waren de ouderen (vanaf 13 jaar) aan de beurt, waaronder ook de Combi-sportgroep, die al een paar weken in training was voor dit evenement. Dit was te zien want het ging de meesten goed af. Ondertussen had het gebeuren ook de aandacht getrokken van een aantal jeugdige korfballers van het naastgelegen sportpark Ontwijk. Of zij ook nog een rondje mochten. Nou dat mocht. Het was niet te merken dat de jeugd al een wedstrijd in de benen had. Vol enthousiasme werden de hindernissen één voor één genomen.

 

Blije gezichten dus bij deelnemers en organisatie, want de organisatie (Buurtsportcoaches en de Activiteitencommissie Donkerbroek) kan terugkijken op een geslaagde middag. Speciale dank aan Daan Heessels en Girbe Zwaagstra, die er in zijn geslaagd tien prachtige hindernissen op te bouwen, waar verschillende technieken en wilskracht nodig waren om deze te bedwingen. Zodoende was deze Outdoor run niet alleen 'heel erg leuk' maar ook zeer leerzaam. Dat vonden ook al de andere vrijwilligers en de ouders, die mee konden lopen om de verrichtingen van hun kroost gade te slaan. Klik HIER voor een foto-impressie.

Geplaatst op: 26 September 2015

terug