Nieuws - Nachtdravers: Quizzen met ouderen

Er hebben zich weer heel wat ouderen opgegeven voor de inmiddels traditionele koffiemorgen in de sportkantine op oudejaarsmorgen. De senioren worden door voorzitter Sybrand Draaistra verwelkomd en er wordt begonnen met koffie en gebak. Waren vorige jaren enkele dorpsfilms vertoond, dit jaar mag men in groepjes in een quiz laten zien hoeveel men van Donkerbroek weet.

Elbrich Poelsma stelt de vragen, die ook op het scherm van de beamer worden getoond. Er zijn lastige vragen bij over Donkerbroek (bijv. welke weg is langer: de Schoterlandse weg of de Afsluitdijk, hoeveel inwoners heeft Donkerbroek of hoe lang is de Compagnonsvaart) en ook een paar algemene waarbij men een Raboscanner of een i-Phone 6 moet herkennen. Zestien vragen zijn het er, waarvan 8 voor de pauze en 8 erna. Ondertussen worden de oliebollen binnengebracht en kan men nog een drankje bestellen. Bij elke vraag wordt er druk overlegd in de zaal. Had men de test uit het boekje van de Nachtdravers gedaan, men had er niks aan gehad want het zijn allemaal andere vragen. Een paar oliebollen en nog een drankje later worden de antwoordformulieren opgehaald en begint het spannende wachten.

Een prijsje voor de winnaars

Wie van de groepjes heeft de minste foute antwoorden zo denkt men. Niemand waant zich al winnaar. Marlies Draaistra komt eerst met de antwoorden. Wie had dat nu gedacht: dat de Schoterlandse weg evenlang is als de Afsluitdijk, dat Donkerbroek 1872 inwoners heeft (vandaag nog even geteld?) en dat de Compagnonsvaart ca 34 km lang is. Dan de winnaars: er zijn drie groepen die 9 van de 16 vragen goed hebben. Mirjam Bergsma mag ze allemaal een prijsje brengen. De mannen met drie tuten erbij!

En dan is het ook al weer twaalf uur. Voorzitter Sybrand dankt iedereen voor hun komst en De Nachtdravers worden vanuit de zaal bedankt voor de gezellige morgen. Een applaus volgt. Bij de uitgang krijgt een ieder een presentje. Dit jaar is dat een ovenhandschoen met het logo van de Nachtdravers. Al vroeg in de morgen was hetzelfde presentje ook al verspreid onder de andere ouderen en de zieken in Donkerbroek...... zie ook de foto's...

Geplaatst op: 31 December 2015

terug