Nieuws - Donkerbroek niet blij met zonneveld aan Schoolstraat

Ongeveer 40 bezoekers waren er woensdagavond in Dorpshuis 'Oan 'e Feart' bij de presentatie van de plannen van de Gemeente en GroenLeven om velden met zonnepanelen aan te leggen in Donkerbroek en Makkinga. De Gemeente Ooststellingwerf streeft er naar om in 2030 geheel energieneutraal te zijn. Voor Donkerbroek wil de Gemeente haar strategische grond voor woningbouw aan de Schoolstraat voor tenminste 15 jaar gebruiken voor dat doel. Als de Gemeente erin slaagt de velden aan te leggen dan is ze direct ook de meest energieneutrale Gemeente van Nederland.

Lokatie in Donkerbroek niet logisch

Na de presentatie (HIER als pdf te downloaden) was er zowel van mensen uit Makkinga als Donkerbroek veel kritiek. Er is vooraf geen enkel overleg geweest met de Plaatselijke Belangen. De plannen voor Donkerbroek zouden betekenen dat OBS 't Startblok helemaal wordt ingeklemd in een veld met ongeveer 7800 zonnepanelen van meer dan 2 meter hoog. Op de getoonde schets is bovendien helemaal geen rekening gehouden met de aanstaande verhuizing van de Peuterspeelzaal naar OBS 't Startblok en de plannen van Dorpsbelang om op die plaats de beide scholen onder één dak te krijgen in een Gemeenschapscentrum. Het sportveldje van de school moet er bovendien ook aan geloven. Er werd dan ook de opmerking gemaakt of wethouders in het Gemeentehuis wel eens met elkaar praten, omdat de plannen voor de Peuterspeelzaal al definitief zijn en de plannen van Dorpsbelang al vijf jaar bekend zijn in Oosterwolde. 

Woningbouw

Bovendien, ook al zou het veld om bovenstaande redenen een stuk kunnen opschuiven naar het zuiden: dan raakt Donkerbroek met betrekking tot mogelijke betaalbare woningbouw voor minimaal 15 jaar "op slot". Juist op de lokatie aan de Schoolstraat is woningbouw mogelijk voor starters of ouderen. Dorpsbelang heeft onlangs nog een enquête gehouden waaruit naar voren kwam dat juist voor betaalbare starters- en zorgwoningen belangstelling is. Het argument dat aan de westkant ruimte is voor woningbouw snijdt geen hout, want het gaat daar om (te?) dure bouwgrond waarop alleen maar vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. Dat is dus voor een hele andere doelgroep.

Andere lokaties

Suggesties om te kiezen voor een andere lokatie voor de zonnepanelen lijken bij de wethouder (Welle) te stuiten op problemen, omdat de Provincie Fryslân eisen stelt aan de lokatie. Alleen als de velden binnen 50 meter aansluiten op de bebouwing van een dorp, wil de Provincie subsidie verstrekken. In de kleinere dorpen heeft de politiek kennelijk dus maar besloten daarvoor de strategische grond voor mogelijke toekomstige betaalbare woningbouw te gebruiken. Het mes snijdt dan aan drie kanten. Men ontvangt huur, subsidie en men is af van het "gezeur" over mogelijke woningbouw de komende 15 jaar.

Het lijkt erop dat zowel Donkerbroek als Makkinga niet van plan zijn mee te werken aan de gepresenteerde plannen. Als de Gemeente werkelijk de ambitie heeft om de meest energieneutrale Gemeente van Nederland te worden dan is er ruimte genoeg elders en kan het ook best de dorpen ontzien die graag woningbouw willen op de aangewezen lokaties, aldus reacties uit de zaal.

Bezwaar maken

Wilt u ook bezwaar maken? Dan kan dat t/m 5 december. HIER kunt u eventueel het formulier downloaden. Vanzelfsprekend kunt u uw bezwaren ook mailen naar: gemeente@ooststellingwerf.nl

Meer informatie vindt u op de Gemeentesite

Geplaatst op: 26 November 2016

terug