Nieuws - Nieuws van Dorpsbelang: stand van zaken DoarpsSintrum

Afgelopen maanden is Dorpsbelang bezig geweest met het uitwerken van de wensen voor het DoarpsSintrum. De planning, kosten en baten uit de huidige situatie van de gebruikers zijn hiervoor zorgvuldig in kaart gebracht, wat geresulteerd heeft in een projectplan met dekkende exploitatiebegroting en een stichtingskostenraming. Afgelopen woensdagochtend hebben wij dit plan gepresenteerd aan Burgemeester Oosterman en dhr. Van Vaals, van onze gemeente. Na complimenten voor de zorgvuldige uitwerking en "realistische" insteek van het plan, kregen wij helaas een andere reactie dan gehoopt en verwacht.

Gemeente heeft geen geld

Gezien de financiële situatie binnen onze gemeente, mede veroorzaakt door teruglopende inkomsten (vanuit zowel rijk als op gemeentelijk niveau) en hoger uitvallende kosten voor bijvoorbeeld het sociaal domein, is er op dit moment geen geld om een project van een dergelijke omvang financieel te ondersteunen. De motie die eerder in de raad aangenomen is, om met Donkerbroek in gesprek te blijven gaan over de invulling van een nieuw DoarpsSintrum, is inmiddels ondergeschikt geworden aan een nieuwe motie: weer een financieel gezonde gemeente te worden en te blijven.

Voor Dorpsbelang Donkerbroek houdt dit in dat het project voor Donkerbroek in delen verder uitgewerkt gaat worden, met als gevolgen:

  • het vernieuwen van de gymzaal en deze direct integreren in het te stichten DoarpsSintrum -tot onze grote spijt- op dit moment geen optie is
  • dat wij opnieuw naar de tekentafel zullen gaan om de samenvoeging van de activiteiten van Dorpshuis en ProRege uit te werken
  • wij hierbij, bij de indeling, rekening houden met de wens om de gymzaal op termijn wel te kunnen vernieuwen en integreren
  • wij voor de financiering ook op zoek moeten naar alternatieve bronnen en mogelijkheden

Ondanks dat het 'even slikken' was en de teleurstelling aanzienlijk, zijn wij woensdag direct aan de slag gegaan met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Immers, de vernieuwbouw van de school gaat gewoon door en daarmee is ook het verkeersplan nog altijd actueel. En ondanks dat we nu genoodzaakt zijn de plannen te gaan faseren, hoeft er niets te veranderen aan de bundeling van krachten van Dorpshuis en ProRege en zien wij nog voldoende mogelijkheden om mee te blijven praten, mee te blijven denken en invloed te blijven uitoefenen.

Wordt vervolgd!

Bron: Facebookpagina Dorpsbelang Donkerbroek

Geplaatst op: 23 November 2018

terug