Nieuws - Dorpsbelang: actie ledenwerving Dorpsbelang

Na het opschonen van het ledenbestand afgelopen jaar zijn er nog 472 mensen lid van Dorpsbelang Donkerbroek. Het bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek zet zich in voor alle zaken die te maken hebben met de leefbaarheid in en rond Donkerbroek, belangenbehartiging bij de gemeente, fondsen beheer voor bijv. activiteiten die georganiseerd worden, etc. Inmiddels bestaat het bestuur uit 9 enthousiaste bestuursleden, waarmee het voltallig is. Met een inwoner aantal van ruim 1850, kan gesteld worden dat het leden aantal van Dorpsbelang nog wel wat omhoog kan, wat het bestuur heeft doen besluiten om actief hiermee aan de slag te gaan. Om de leefbaarheid in Donkerbroek ook in de toekomst te behouden en ter voorkoming van een contributieverhoging in 2020, vindt het bestuur het belangrijk dat meer Donkerbroekers zich aan Dorpsbelang verbinden. De jaarlijkse contributie hiervoor bedraagt € 5,- p.p. Opgeven gaat eenvoudig via het downloaden, afdrukken en invullen van het machtigingsformulier hieronder (kan retour via mail of de genoemde adressen). Meer info is te verkrijgen via dorpsbelang@donkerbroek.nl

Formulier lidmaatschap Dorpsbelang Donkerbroek

Geplaatst op: 27 Maart 2019

terug