Nieuws - Dorpsbelang: er kan weer subsidie aangevraagd worden!

Om initiatieven voor deelnemers van jong tot oud, op het gebied van leefbaarheid, welzijn, sport, spel etc., mogelijk te maken en te stimuleren ontvangt Dorpsbelang Donkerbroek jaarlijks van de gemeente een bedrag van ca. €. 4.300,-. Plaatselijke verenigingen, stichtingen en/of initiatiefgroepen die dit jaar nog activiteiten gaan organiseren kunnen dit kenbaar maken bij Dorpsbelang via dorpsbelang@donkerbroek.nl. Er wordt dan een aanvraagformulier verstuurd waarmee de subsidie officieel aangevraagd kan worden. Deze is hieronder ook te downloaden en kan ingevuld worden ingeleverd bij het secretariaat: Marij Goote Capel, Bovenweg 6.

Aanvraagformulier subsidiëring leefbaarheidsactiviteiten

Geplaatst op: 27 Maart 2019

terug