Nieuws - Koper meldt zich voor Laurenstsjerke

Zoals u in de Nieuwe Ooststellingwerver heeft kunnen lezen heeft zich een potentiële koper gemeld voor de Laurenstsjerke in Donkerbroek. De PKN-gemeente Donkerbroek-Haule heeft haar leden per brief op de hoogte gebracht van de interesse, en tegelijk uitgenodigd voor een Gemeenteavond, die op 29 maart j.l. heeft plaatsgevonden. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de kerk benadrukt met klem dat er nog geen enkele beslissing is gevallen over de verkoop van de kerk. Er is belangstelling voor de kerk, maar het proces dat moet resulteren in een beslissing over een eventuele verkoop staat nog in de kinderschoenen. De belangstelling voor de kerk kwam voor de PKN gemeente als een donderslag bij heldere hemel. De potentiele koper heeft nog geen bod uitgebracht.

Drie kerken

De PKN-gemeente beschikt over drie kerken: de Laurenstsjerke en de Sintrumtsjerke in Donkerbroek en de Dorpskerk in Haule. De PKN-gemeente had op dit moment nog niet het voornemen de Laurenstsjerke te verkopen. De PKN-gemeente heeft wel net als zovele andere kerkgemeenten te maken met een teruggang in leden en dus in financiële bijdragen. Er moeten daarom wel afwegingen worden gemaakt over de toekomst van de drie kerken.

Het proces

Voordat het tot een daadwerkelijke verkoop van de kerk komt, moet er nog veel gebeuren. Allereerst brengt het College van Kerkrentmeesters, na zorgvuldig overleg met de gemeenteleden, een advies uit aan de kerkenraad. Die neemt een voorlopig besluit, dat wordt voorgelegd aan de leden van de PKN-gemeente. Nadat de leden zich over het voorlopig besluit opnieuw hebben uitgesproken, neemt de kerkenraad een definitief besluit. De uiteindelijke beslissing ligt vervolgens bij het Classicaal College.

Gemeenteavond

Op vrijdagavond 29 maart j.l. zijn de gemeenteleden nader geïnformeerd en kon men een eerste reactie geven op een eventuele verkoop. De nadruk lag daarbij met name op een inventarisatie van de meningen en emoties die er leven binnen de kerkgemeente over een dergelijke stap. Na een toelichting vooraf kon men in groepjes zijn of haar mening geven. De meningen werden na afloop verzameld en de conclusies zullen door de CvK worden meegewogen in het uiteindelijke advies aan de Kerkenraad.

Wilt u ook uw mening kwijt?

De Hervormde kerk (Laurenstsjerke) is een rijksmonument en herbouwd in 1714. De kerk is in de periode 2007-2008 nog met veel gemeenschapsgeld gerenoveerd. De monumentale kerk, met haar klokkenstoel en begraafplaats, heeft ook voor vele niet-kerkelijke inwoners van Donkerbroek grote (emotionele) waarde. Bij die laatste renovatie hebben ook velen een bijdrage gegeven om deze mede mogelijk te maken. Heeft u als inwoner van Donkerbroek ook een mening en wilt u die kenbaar maken? Dan kan dat per mail of schriftelijk. 

per mail: kerkenraad@pkndonkerbroek-haule.nl
schriftelijk: Kerkenraad PKN Donkerbroek-Haule, Buursterlaan 39, 8435XM Donkerbroek. 

De Kerkenraad zal alle meningen meewegen in haar uiteindelijke beslissing.

Geplaatst op: 05 April 2019

terug