Nieuws - Dorpsbelang: Koopmans Welvaartdraai geopend

De fiets- en wandelbrug over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Donkerbroek, aangelegd in 2016, heeft sinds 15 mei j.l. een naam: de "Koopmans Welvaartdraai". Dorpsbelang Donkerbroek had een wedstrijd uitgeschreven om een passende naam te bedenken. Mw. Corrie Mulder bedacht de naam, waarmee ook wordt teruggegrepen naar een stukje historie. De Koopmans Welvaart deed begin vorige eeuw dienst als beurtschip op de huidige Turfroute. Wethouder Jongsma wees in zijn speech ook op de functie van de brug als veilige verbinding tussen het oosten en westen van Donkerbroek. Door de aanleg van de nieuwe 4 baans N381 is de Herenweg drukker geworden en nemen veel mensen deze veilige route naar de sportvelden, bos Ontwijk of het huidige dorpshuis. 

Een stukje historie

De Snikke van Thomas Mulder (de grootvader van de inmiddels overleden echtgenoot van mw. Corrie Mulder) deed vanaf 1907 dienst als beurtschip en voer met name veel op Groningen. De eerste jaren onder de naam De Eersteling en vanaf ongeveer 1915 onder de naam Koopmans Welvaart.

In 1937 stopte de handel per boot door de opkomst van het wegvervoer. Het schip is aan de wal gelegd in Donkerbroek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het schip weer enkele jaren in de vaart geweest voor het vervoeren van levensmiddelen en grondstoffen. "Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het schip hoogstwaarschijnlijk een verbindende functie gehad, toen het dwars in de vaart werd gelegd om dienst te toen als "brug" toen de Duitsers een poging ondernamen de hoofdbrug op te blazen", aldus wethouder Jongsma. Het schip is overigens nog steeds in de vaart. Het is onlangs gerenoveerd en doet nu dienst als rondvaartboot in zuid-oost Drenthe.

Feestelijke onthulling zuil en naam

Nadat mw. Corrie Mulder samen met wethouder Jongsma eerst al de informatiezuil bij de brug had onthuld, werd daarna ook hangend over de brugleuning samen het doek over het naambord weggehaald en was de officiële opening een feit. Mw. Corrie Mulder kreeg uit handen van wethouder Jongsma nog een aandenken en bos bloemen.  Leden van de toneelvereniging Spilersnocht trokken, gekleed in historische kledij, daarop een champagnefles open. Er werd samen getoost op de nieuwe naam: de Koopmans Welvaartdraai...

 

Geplaatst op: 17 Mei 2019

terug