Nieuws - Donkerbroek biedt plan voor duurzaam DoarpsSintrum aan gemeenteraad aan

Gisteravond 18 juni was een spannende dag voor Dorpsbelang Donkerbroek. Na ruim 14 maanden voorwerk was de tijd rijp om het plan voor het nieuwe DoarpsSintrum en de inrichting van het centrum van Donkerbroek officieel aan te bieden aan de Gemeente Ooststellingwerf. Een burgerinitiatief waaraan afgelopen periode hard gewerkt is, in samenwerking met de besturen van het Dorpshuis, PKN/ProRege en SV Donkerbroek afdelingen gym en korfbal. De onderzoeken ter onderbouwing zijn uitgevoerd door diverse externe deskundigen en Doarpswurk is ingevlogen als adviseur voor alle partijen.

Inspreekmoment tijdens Gemeenteraadsvergadering

Tijdens het inspreekmoment werd gerefereerd aan de omgevingswet en aan de noodzaak van de nieuwe multifunctionele accommodatie voor het dorp. Daarnaast is de gemeenteraad opgeroepen tot pionieren met dit project en een koploperspositie in te nemen wat betreft deze nieuwe omgevingswet.

Want ondanks dat Donkerbroek zich in een krimpgebied bevindt blijken we aantrekkelijk, wat terugkomt in de lichte groei afgelopen jaar. Donkerbroek is gunstig gelegen en goed bereikbaar. Ondanks dat de nieuwe weg ook nadelen met zich meebrengt, is de ontsluiting naar grote plaatsen als Drachten, Leeuwarden, Heerenveen en richting Emmen goed. 

We zijn een dorp met een bruisend karakter, hebben een rijk verenigingsleven, veel enthousiaste vrijwilligers en vele activiteiten, van jong tot oud. Dat willen we ook in de toekomst zo houden, maar daar zijn faciliteiten voor nodig. 

Met het nieuwe DoarpsSintrum

  • wordt ingespeeld op de draagkracht van ons dorp
  • worden de bestaande verouderde voorzieningen vervangen voor één duurzame accommodatie waarin onze vrijwilligers en activiteiten elkaar kunnen versterken
  • worden bestaande knelpunten mbt de gymzaal en wat betreft verkeer en parkeren opgelost
  • en wordt een laagdrempelige accommodatie neergezet met gecentraliseerde en voor iedereen toegankelijke activiteiten.

Verkeerscirculatieplan

Daarnaast is het voor Donkerbroek van groot belang dat de inrichting van de omgeving van het centrum zorgvuldig bekeken wordt. Wanneer de vernieuwbouw van de school klaar is in augustus 2020 en er ruim 200 kinderen les zullen krijgen op de Schoolstraat, wordt ook het verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Het huidige plan van de gemeente heeft minder dan 4% draagvlak in Donkerbroek, zo bleek uit de enquête begin dit jaar. Reden voor Dorpsbelang om met een alternatief in de hand aan te sturen op gesprek. Dit gesprek is toegezegd door de Burgemeester, “het verkeerscirculatieplan wordt pas na de verbouw van de school uitgevoerd, er is dus nog ruim de tijd om te bekijken welk plan dat uiteindelijk gaat worden”.

Livestream terugkijken?

Wil je de livestream van de raadsvergadering terugkijken? Dat kan hier:

Na de zomer behandeling plan in de raadscommissie

Vanavond, 19 juni zullen wij dit alternatief in de vergadering van de raadscommissie Ruimte aanbieden ter voorbereiding op de toekomstige gesprekken. Uiteraard blijft Dorpsbelang er bovenop zitten om de belangen van het dorp zichtbaar te houden en te blijven behartigen. Na de zomer zal het DoarpsSintrum behandeld worden in de raadscommissie (waarschijnlijk Samenleving) en de raadsvergadering. Wordt vervolgd!

Ludiek "cadeau" voor de fracties

Na afloop werd aan alle fracties een leeg spaarvarken met een sjaaltje aangeboden aan alle fracties, als symbool voor de vraag om geld en "laat ons niet in de kou staan".

Geplaatst op: 19 Juni 2019

terug