Nieuws - Het Fonds 2019 in september van start!

Na een succesvolle editie van ‘Het Fonds nieuwe stijl’ in 2018, krijgt Het Fonds ook dit jaar een vervolg. Het college van burgemeester en wethouders heeft € 90.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor het realiseren van kleine initiatieven (tot en met € 10.000,-) en € 180.829 subsidie voor grote initiatieven (vanaf € 10.000,- tot maximaal € 25.0000,-). Van 2 september tot en met 11 oktober 2019 kunnen initiatiefnemers een idee indienen.

Positieve reacties

In 2018 werd Het Fonds nieuwe stijl uitgevoerd. Zonder publieksjury en met een projectenpitch voor de adviescommissie. De nieuwe vorm wordt, zo blijkt uit de enquête onder de indieners van initiatieven in 2018, als een grote verbetering gezien. “We zijn erg blij met de positieve reacties op de nieuwe insteek. We zijn een nieuwe weg ingeslagen met Het Fonds en het is fijn om te horen dat inwoners dit positief ontvangen” aldus wethouder Jouke Jongsma.

Verbeteringen

“Maar dat we positieve reacties hebben binnen gekregen, betekent niet dat we stoppen met het verbeteren van het proces.” Aan de hand van de verbeterpunten uit de enquête, is nog een aantal wijzigingen aangebracht in het proces van dit jaar. Zo krijgen kleine initiatieven net zo veel beoordelingscriteria als de grote initiatieven. Ook moeten er meer punten gehaald worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarnaast zijn sommige kleine initiatieven zo klein, dat een heel projectplan niet noodzakelijk is. Daarom is een projectplan voor kleine initiatieven dit jaar niet verplicht. Grote projecten zijn wel verplicht een projectplan in te dienen.

Procedure

Op basis van de vooraf genoemde criteria geeft de adviescommissie punten aan de ingediende ideeën van initiatiefnemers. Op basis van de ranking van de adviescommissie besluit het college van burgemeester en wethouders vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

“Vorig jaar hebben wij aan twintig initiatieven subsidie toegekend. We hopen dat er dit jaar weer op zo’n grote schaal gebruik wordt gemaakt van Het Fonds” aldus Jongsma. Zo werd de subsidie van Het Fonds in Haulerwijk ingezet voor het kleine initiatief ‘De Buurtcamping’.  Van de grotere projecten werden bijvoorbeeld de kampen Ybenhaer en Oranje weer opengesteld voor publiek dankzij Het Fonds.

Meer informatie is te vinden op www.ooststellingwerf.nl/fonds

Geplaatst op: 08 Augustus 2019

terug