Nieuws - Verbouw school "De Twirrewyn" wordt twee keer zo duur

De verbouw van de basisschool in Donkerbroek gaat 2,4 miljoen euro kosten, ruim twee keer zoveel als eerder door de gemeente Ooststellingwerf is geraamd. Dat blijkt uit een voorstel van het college. Oorzaak zijn de stijgende bouwkosten en eisen voor duurzaamheid. Basisscholen ‘t Startblok en De Peggebult zijn per 1 augustus 2018 gefuseerd. De nieuwe school maakt nu gebruik van de bestaande gebouwen. Dorpsbelang en de ouders van beide scholen wilden vervangende nieuwbouw in combinatie met een multifunctioneel centrum om zo een nieuwe frisse start te maken.

Geen nieuwbouw

Nieuwbouw vindt het college niet nodig. Na een bijdrage van scholenkoepel Comprix en een eerdere toezegging van de gemeente is voor de herbouw alsnog een bedrag nodig van 1,9 miljoen. Door de werkzaamheden moet het schoolgebouw het hele bouwproces leeg zijn. Daarom worden op voorstel van het schoolbestuur vier noodlokalen bij het schoolgebouw van de Peggebult geplaatst. Als de verbouw van ’t Startblok is voltooid vervalt die Peggebult-locatie definitief.

De vernieuwde school krijgt zonnepanelen en hoeft niet te worden aangesloten op het gasnet.

Bron: Leeuwarder Courant

Geplaatst op: 19 September 2019

terug