Nieuws - Ook minder boten op Turfroute bij Donkerbroek

Op 16 augustus 2011 kon Donkerbroek voor het laatst in een vaarseizoen van de Turfroute een 1000ste boot verwelkomen. Dat is inmiddels al 8 jaar geleden. De teruggang van de jaren na 2011 was vooral te wijten aan ondiepe delen in de vaarroute, waardoor steeds minder boten dit stukje Friesland gingen bezoeken. In 2016 leek er een opleving te zijn toen met 963 boten net de 1000ste niet werd gehaald. Ondanks dat in 2017 de hele Turfroute werd uitgebaggerd tot een diepte van 1,50 meter, wil het maar niet vlotten met het vaartoerisme in Ooststellingwerf. Donkerbroek mocht dit jaar ondanks dat er maar 835 boten passeerden niet klagen over het aantal dat hier hebben aangemeerd. Een groot deel van het vaarseizoen lag het gezellig vol met boten. Andere dorpen hadden zeker 25% minder bezoekers dan vorige jaren. 

Kan neergang Turfroute nog worden gestopt?

Sinds het wegvallen van de inzet van de vrijwilligers van de Stichting De Nije Kompanjons droogt de toestroom van pleziervaarders hier steeds meer op, terwijl het juist steeds drukker wordt op de Friese Meren. De provincie stak miljoenen in het verbeteren van de route maar verbood de inmiddels ter ziele gegane Stichting (entree)gelden te  vragen aan de pleziervaarders, zodat men daarmee de Turfroute kon promoten. Nadat er ook geen of onvoldoende subsidie meer beschikbaar werd gesteld voor promotie activiteiten besloot men definitief te stoppen. Het lijkt erop dat de gemeenten en de provincie aan zet zijn, zodat de investeringen niet voor niets zijn gedaan.

Meer info: www.turfroute.nl (laatste update is van 6 augustus 2018)
Tip: Turfroute E-book met info en fietsroutes rond de Turfroute (staat op www.turfroute.nl)

Geplaatst op: 19 September 2019

terug