Nieuws - Dorpsbelang: kansen stijgen voor DoarpsSintrum

Gisteravond werd in de raadsvergadering het krediet voor de vernieuwbouw van "De Twirrewyn" beschikbaar gesteld. Vooraf aan deze beslissing werd er nogmaals ingesproken door Dorpsbelang Donkerbroek. In de raadsvergadering van 18 juni j.l. had het college beloofd voortvarend werk te maken van het ingediende projectplan van het DoarpsSintrum. Aangezien Dorpsbelang vanaf dat moment niks meer had gehoord uit Oosterwolde, heeft ze eind september middels een brief aan de gemeenteraad gevraagd om actie aangezien anders bij de begrotingsbesprekingen in november het DoarpsSintrum van Donkerbroek opnieuw buiten de boot dreigde te vallen.

Inspreken Dorpsbelang

Marij Goote-Capel sprak namens Donkerbroek haar waardering uit voor de gemeenteraad, die ervoor heeft gezorgd dat het DoarpsSintrum opnieuw op de agenda is gekomen na maanden van radiostilte:

Discussie vernieuwbouw "De Twirrewyn"

De discussie over beschikbaarstellen krediet voor de vernieuwbouw van "De Twirrewyn" ging gisteravond eigenlijk meer over het DoarpsSintrum dan over de school. De gemeenteraad was niet te spreken over het college dat sinds haar toezegging met betrekking tot het projectplan van het DoarpsSintrum in juni 2019 niets meer van zich had laten horen.

Raadsbreed werd de druk opgevoerd naar het college toe: de raad draagt het college nu op uiterlijk op 29 oktober met een schatting te komen van het bedrag dat de gemeente beschikbaar wil stellen voor het DoarpsSintrum, zodat dit in de begrotingsbesprekingen van de komende maand kan worden meegenomen. Verder verlangt de gemeenteraad voor 1 januari 2020 duidelijkheid over de realisatie van het DoarpsSintrum, waarbij de indruk bestaat dat de meeste raadsleden zich niet afvragen of het DoarpsSintrum er komt maar wanneer...

Voor belangstellenden hieronder de discussies in eerste en tweede termijn:

Eerste termijn:

Tweede termijn:

Animatie vernieuwbouw "De Twirrewyn"

Geplaatst op: 16 Oktober 2019

terug