Nieuws - Plan DoarpsSintrum Donkerbroek op weg naar de eindstreep

De maand december wordt met recht een feestmaand voor het dorp Donkerbroek. Onder druk van de raad wordt twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor een multifunctioneel centrum, het DoarpsSintrum.

De kapitaallasten zijn voor de gemeente. Die draagt overeenkomstig het voorbeeld in Oldeberkoop verder geen verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie. Daartoe moet nog een stichting worden opgericht. Vrijwilligers moeten het DoarpsSintrum beheren en exploiteren.

Jaarlijks zwarte cijfers schrijven is de uitdaging

Het college noemt het project wel een risico. ‘Gelet op de demografie in onze gemeente ligt hierin een risico. Het is en blijft een uitdaging voor de Stichting om jaarlijks zwarte cijfers te schrijven.’ In het nu voorliggende plan sluit de exploitatiebegroting met een positief saldo van € 12.300.

In het nieuwe dorpscentrum komen een aantal verouderde voorzieningen samen, waaronder het dorpshuis, de gymzaal en het gereformeerde verenigingsgebouw Pro Rege. De gebouwen van Pro Rege worden net als de boekhoudkundig afgeschreven gymzaal gesloopt. De huidige gebruikers van Pro Rege kunnen tijdens de bouw gebruiken maken van het voormalige schoolgebouw de Peggebult.

De nieuwe gymzaal wordt zeven meter hoog, zodat de korfbalwedstrijden voor de jongste jeugd in Donkerbroek gespeeld kunnen worden. Maar wie de inrichting van het gymlokaal gaat betalen is nog onduidelijk. Dat geld voor nieuwe gymnastiekmaterialen zit niet verwerkt in de begroting en de gemeente heeft daar ook geen extra geld voor gereserveerd. Gehoopt wordt op het binnenhalen van subsidies.

Ook geld voor verkeersplan

De bestaande plek van het te slopen gymlokaal maakt deel uit van dat verkeersplan. Het verkeersplan is een wezenlijk onderdeel van het DoarpsSintrum. Daarvoor wordt nu aan de raad voorgesteld om nog eens € 350.000 als krediet beschikbaar te stellen.

Het is een ander verkeersplan dan het plan dat was opgenomen bij de vernieuwbouw van basisschool de Twirrewyn. Het college was voornemens met de verbouw van de school ook de Schoolstraat en de kruising Herenweg - Schoolstraat opnieuw in te richten. Maar het dorp maakte zich grote zorgen over de veiligheid. Dorpsbelang kwam met een alternatief, waar men elkaar niet op de nauwe Schoolstraat passeert. In dit aangepaste plan kruisen de fietsers en voetgangers de automobilisten niet, waardoor de veiligheid voor de ouders en kinderen aanzienlijk vergroot wordt.

Nog meer plannen ingediend

Op 3 december is de raadscommissie nu eerst aan zet. Zodra de raad daarna definitief akkoord gaat met het plan, wordt uit het dorp een bouwteam geformeerd dat wordt belast met de realisatie van het DoarpsSintrum. Het college had liever een integrale afweging gemaakt van alle plannen die er in de gemeente zijn, maar de raad had geen zin om het al beloofde dorpscentrum nog langer te vertragen. Ook vanuit Appelscha, Haulerwijk, Oosterwolde en Waskemeer zijn aanvragen voor sport- en welzijn accommodaties ingediend waarover besluitvorming moet plaatsvinden.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

Geplaatst op: 22 November 2019

terug