Nieuws - Nieuws van "De Nachtdravers"

Geachte dorpsgenoten, het is alweer het eind van november. Dit betekent alweer bijna het einde van het jaar. Een tijd waar de Nachtdravers een drukke periode ingaan. Vanaf september zijn we eerst wezen wokken, dit was zoals elk jaar weer een groot succes. Vervolgens zijn de Nachtdravers weer rustig aan begonnen met vergaderen. Nu ze in de drukke tijd zijn gekomen zijn de Nachtdravers elke week aan het vergaderen met elkaar. De vergaderingen vinden zoals altijd op de zaterdagavond plaats in het ijsbaanhok van Donkerbroek.

Weer een hogere opbrengst enveloppenactie!

Zoals u al had gemerkt zijn de Nachtdravers-enveloppen meegestuurd in de dorpskrant van september. Alle Nachtdravers hebben in de afgelopen weken hun best gedaan om de Nachtdravers-envelop bij u thuis op te halen. Heeft de Nachtdraver u gemist en wilt u graag de envelop nog inleveren, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Nico de Boer. Aan de deur brengen mag natuurlijk ook altijd, dit kan op het volgende adres: Wilpkamp 27. Een berichtje sturen via de Nachtdravers facebook mag natuurlijk ook , dan wordt de envelop alsnog bij u opgehaald.

Voor alle inwoners van Donkerbroek die de Nachtdravers-envelop hebben ingeleverd: we willen jullie enorm bedanken voor jullie steun. Zonder de vrijwillige gift van u, hebben wij geen inkomsten om alles te organiseren. Dit jaar waren de Nachtdravers weer verbaasd, er is namelijk weer een recordbedrag aan giften opgehaald. Nogmaals: u wordt vriendelijk bedankt, uw gift wordt enorm gewaardeerd.

Donkerbroekemer van het jaar

Ook zijn alle papieren voor suggesties van de giften en Donkerbroekemer gesorteerd en uitgeteld. Voor de Nachtdravers is het al duidelijk wie de Donkerbroekemer van het jaar word, maar dit houden ze nog even geheim tot de nieuwjaarshow op de kar. Voor de giften zullen de Nachtdravers nog even over moeten nadenken en vergaderen waar het geld aan besteed zal worden dit jaar. Heeft u nog een leuke suggestie voor een gift bedacht, dan kunt u altijd nog contact opnemen met de voorzitter Nico de Boer of een berichtje sturen via de Nachtdravers facebook.

Koffiedrinken 70+

De aanmeldingen van het gezamenlijke koffiedrinken van de 70+’ers zijn geteld. Zoals het nu lijkt belooft het een gezellige drukke ochtend worden, net als de voorgaande jaren, zodat de Nachtdravers er weer een groot succes van kunnen maken. Heeft u zich niet opgegeven, maar u wilt alsnog komen? Geeft u zich dan snel op bij de voorzitter Nico de Boer, of stuur een berichtje via de Nachtdravers facebook.

Kerstboom

Het eerste weekend van december zullen we weer een grote kerstboom plaatsen vooraan in Donkerbroek bij Restaurant t Witte Huis. Dit gebeurt op zaterdag 7 december in de ochtend. Bent u benieuwd of gewoon nieuwsgierig: kom gerust een kijkje nemen hoe we deze grote boom gaan plaatsen. Een boom zoeken was voor de Nachtdravers een moeilijker opgave dan vorig jaar, maar ook nu is het ons weer gelukt om een prachtige boom te vinden. Ook komt de boom net zoals vorig jaar weer uit Donkerbroek zelf. In de tussen tijd dat alle jongens de boom plaatsen en de verlichting er in hangen, zullen de dames deze dag de presentjes voor de ouderen in ons dorp inpakken, maar natuurlijk ook een aantal kilo’s aardappelen schillen voor onze traditionele stamppotavond. Als iedereen klaar is na het harde werken, zullen we genieten van de overheerlijke stamppotten en borrels, waar we samen deze dag en avond gezellig zullen afsluiten.

Rond de jaarwisseling

Om alles weer perfect te laten lopen zal er nog veel moeten gebeuren om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. De Nachtdravers zullen zich de komende weken dan ook extra hard moeten inzetten om net zoals vorige jaar een geslaagde jaarwisseling te vieren met alle dorpsgenoten. We hopen jullie te zien bij één van onze activiteiten, en natuurlijk bij onze nieuwjaarshow achter café Donkerbroek om 00:30 uur, waarna we met zijn allen in café Donkerbroek feestend het nieuwe jaar ingaan.

Heeft u nog een vraag of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Nico de Boer 06-22057719, of een bericht te sturen via de Nachtdraversfacebook.

Met vriendelijke groeten,
“De Nachtdravers”

Geplaatst op: 26 November 2019

terug