Nieuws - Bidden voor......

Als gebedsgroep komen we regelmatig bij elkaar om te bidden voor ons dorp,  kerkgemeenschap, zieken en de dingen die in de wereld spelen. In de huidige situatie bidden we afzonderlijk thuis. Juist nu in deze tijd van zorg en onzekerheid is het belangrijk om met en voor elkaar te bidden. We weten van vele mensen wat er speelt in ziekte en zorg maar natuurlijk weten we dit niet van iedereen.

Heeft u gebedspunten op welk gebied dan ook; gezondheid, zorg om familieleden en andere naasten geef het aan bij ons dan kunnen wij dit voor u meenemen in onze gebeden. Wij hebben als gebedsgroep ervaren dat gebed iets is waar heel veel kracht vanuit gaat!

Een bemoedigende groet,
Coby, Linda, Jantine, Rennie, Roelie en ds. Baas

Contactpersonen:
Coby Helder; 0516 491988
Linda Delfsma 06 37005640

Geplaatst op: 24 Maart 2020

terug