Nieuws - Dit jaar aangepaste lichtjesavond

Door het Corona-tijdperk waar we momenteel mee te maken hebben en de daarbij behorende geldende maatregelen van de Rijksoverheid, waar een ieder aan moet voldoen, hebben wij als D.E.L bestuur, in samenspraak met onze bode Erna Jansen en ds. Wieger Baas, besloten om onze lichtjesavond in de huidige vorm niet door te laten gaan.

Graag hadden we het anders gezien en de lichtjesavond met een klein programma en verlichte begraafplaats een sfeervol uiterlijk gegeven. Toch willen we onze overleden geliefden ook dit jaar blijven gedenken maar nu meer in de privésfeer.

We zijn tot de volgende opzet gekomen: we willen hierbij de inwoners van Donkerbroek, die daar behoefte aan hebben, uitnodigen om op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur een kaars voor het raam te zetten. Door toch de verbondenheid en solidariteit  enigszins te versterken zullen vanaf 19.00 uur de klokken worden geluid.

Hopelijk kunnen we op deze manier onze overleden dierbaren een beetje in het licht zetten.

Geplaatst op: 21 Oktober 2020

terug