Nieuws - ‘Mensen willen gezien worden’

Donkerbroek/Appelscha - Dominee Wieger Baas nam zondag afscheid van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Toch verlaat hij Ooststellingwerf niet: zondag 25 oktober wordt hij bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Appelscha.

De dienst was vanwege de coronamaatregelen in besloten kring, maar kon ook gevolgd worden in zalencentrum Pro Rege en de Laurenstsjerke en online. Voor Baas, die in Kampen theologie studeerde, was Donkerbroek, na Oudehorne (1992-1998) en Doezum/Grootegast (1998-2013), de derde standplaats.

Samen op weg

Op de vraag wat Donkerbroek hem zou brengen zei hij destijds: ‘Ik hoop dat we er als hervormden en gereformeerden samen namens de Heer op weg kunnen zijn.’ Die hoop op ‘samen op weg’ werd bij zijn intrede in Donkerbroek-Haule verbeeld door een trein met wagonnetjes en die hoop is inmiddels werkelijkheid geworden: beide kerken zijn eind 2015 gefuseerd. Zondag stond datzelfde treintje weer op tafel in de Sintrumtsjerke. Dit keer om aan te geven dat de conducteur op doorreis is naar een andere plek: Appelscha.

Het officiële uitgeleide uit Donkerbroek werd tijdens de dienst verzorgd door dominee Harm Engelsma uit Wijnjewoude, die komende zondag ook de bevestiging in Appelscha voor zijn rekening neemt. Namens de werkgemeenschap Oosterwolde gaf Engelsma aan blij te zijn dat dominee Baas naar Appelscha gaat zodat hij in dezelfde werkgemeenschap blijft. ‘Op de vergaderingen neemt Baas altijd een stapeltje boeken mee om ons te wijzen op nieuwe uitgaven die het waard zijn gelezen te worden. Dat stellen we altijd zeer op prijs’, aldus Engelsma.

Parttime

Hij zei te vrezen dat de stapel boeken de komende vergaderingen dikker zal worden omdat Baas van een fulltime betrekking in Donkerbroek-Haule in Appelscha parttime gaat werken. Baas koos bewust voor een parttime aanstelling: ‘Een deeltijd van 75% was wat ik zocht; het leven is meer dan werk, werk, werk.’ Daarmee nam hij de woorden van Tjeerd Oldersma, voorzitter van de kerkenraad, serieus. Die bedankte Baas voor zijn tomeloze inzet en gaf de kerkenraad in Appelscha als advies mee om dominee Baas zo nu en dan even ‘op een zijspoor’ te zetten door hem opdracht te geven een week op een bungalowpark door te brengen, om wat bij te tanken.

Gevraagd naar de overeenkomsten en verschillen tussen zijn oude en nieuwe gemeente zegt Baas: ‘Ik heb ze nog niet vergeleken en ga dat waarschijnlijk ook niet doen. Ik vermoed dat de mensen andere namen hebben, maar de hobbels en bobbels, de struikelblokken, obstakels en levensvragen zullen ook in Appelscha in de levens van mensen plaatsvinden. Bij mijn afscheid kreeg ik onder andere een koffer met reacties op mijn tijd in Donkerbroek-Haule. Die reacties zijn erg waardevol. Ze maken me nog maar weer eens duidelijk dat mensen gehoord en gezien willen worden, jong en oud, binnen en buiten de kerk. We lossen niet alle problemen op, maar we kunnen wel luisteren en een steunende arm bieden.’

Hoed op

Dat verbeeldde Baas tijdens de dienst door bij het verhaal voor de kinderen een hoed op te zetten: ‘We moeten elkaar be’hoed’en.’ Daarom wil hij het gesprek met de mensen aangaan: ‘Hoe kunnen we over en weer een bouwsteen zijn die meehelpt en meebouwt aan het doorgeven van de waarden van het leven. De kostbaarheid van elk leven is zó universeel en zó de kern, dat delen we met de wereldwijde mensengemeenschap.’

In Appelscha zal zondagmiddag de bevestiging van dominee Baas plaatsvinden na een vacatureperiode van bijna anderhalf jaar na het vertrek van dominee Janos Schellevis in mei 2019. Ook die bevestiging zal in kleine kring gebeuren. Dat is, net zoals bij het afscheid van Donkerbroek, erg jammer, maar in de woorden van dominee Baas: ‘Het is wat het is.’

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver (Jan Koops)

Geplaatst op: 25 Oktober 2020

terug