Nieuws - Ooststellingwerf zet proef met robotmaaier voort

De gemeente Ooststellingwerf verlengt de pilot met een robotmaaier op de sportvelden van SV Donkerbroek met één jaar.

In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente staat voorgeschreven om te onderzoeken of maairobots de kwaliteit van natuurgrasvelden kunnen verbeteren. Voordat er een nieuw onderhoudscontract komt, wil de gemeente dit onderzocht hebben. In 2020 is HSM (Hollandsche Sportveldenonderhouds Maatschappij) daarom gestart met een pilot met een robot van Belrobotics, die wordt ingezet op sportpark Ontwijk in Donkerbroek. Het doel is om gezamenlijk ervaring op te doen met de robot en te kijken wat de effecten zijn.

Te weinig ervaring

Eigenlijk zou de proef in het derde kwartaal van 2020 geëvalueerd worden, maar omdat de competitie door corona twee keer onderbroken is, hebben verenigingen en vrijwilligers te weinig ervaring kunnen opdoen met de robot. Daarom is besloten de proef te verlengen en deze pas te evalueren aan het begin van de zomerstop in 2021.

Auteur: Nino Stuivenberg

Geplaatst op: 12 Januari 2021

terug