Nieuws - Levering hulpmiddelen voortaan via "Mijn hulpmiddelenwinkel"

Voor de levering van hulpmiddelen gaan wij in 2021 samenwerken met Mijn hulpmiddelenwinkel. Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of de Friesland hebben eind 2020 een brief gehad van de verzekering waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren. De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 samen met Mijn hulpmiddelenwinkel voor de hulpmiddelen. 

Mijn Hulpmiddelenwinkel

Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht. Patiënten die hulpmiddelen gebruiken hebben van ons (de huisartsenpraktijk) een brief ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier. Met uw toestemming kunnen we dan volgend jaar ook hulpmiddelen verzorgen via de hulpmiddelenwinkel. We verzoeken u het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij de praktijk. Mocht u wel deze hulpmiddelen gebruiken, maar geen brief ontvangen hebben? Neem dan contact op met de huisartsenpraktijk. Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente van de huisartsenpraktijk.

Geplaatst op: 10 Januari 2021

terug