Nieuws - Aanmelden snertacties 2021-2022

De Stichting Snertacties is op zoek naar nog 1 vereniging die een actie mee wil doen in het komende seizoen 2021-2022. Verenigingen die zich willen aanmelden voor de snertacties van seizoen 2021-2022 kunnen dit doen door voor 1-5-2021 een mail te sturen naar stichting-snertakties@outlook.com
Tijdens de vorige vergadering in de kantine van SV Donkerbroek is er gesproken over een andere opzet van de snertacties. Het probleem waar alle verenigingen tegen aan lopen is het bij elkaar krijgen van 35 vrijwilligers om een actie te kunnen houden.

Andere opzet

Er is nu besloten om het als volgt te gaan doen: er worden het komende seizoen 5 acties gereden. De eerste is van de snertstichting de andere 4 zijn voor de verenigingen. Per actie zijn dan 2 verenigingen in touw die samen de opbrengst verdelen. Dit gaat nader besproken worden op de volgende vergadering met de deelnemende verenigingen in de kantine van SV Donkerbroek.

Namens de snertstichting,
Groet Ronald Brouwer

Geplaatst op: 01 April 2021

terug