Nieuws - Inbraak in schuur begraafplaats Kerkenreed

Dorpsgenoten,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen: In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 November is er op de begraafplaats aan de Kerkenreed ingebroken. Door het openbreken van de dubbele deuren hebben ongenode gasten zich toegang tot de schuur verschaft. De net aangeschafte bladblazer (780 euro) en de kleine bladblazer (300 Euro) en ook een elektrische heggenschaar (200 Euro) en bosmaaier (350 Euro)zijn door het dievengilde ontvreemd. Daar de vrijwilligers afhankelijk zijn van dit gereedschap is dit een behoorlijke strop. Graag zou ik in contact willen komen met mensen die voorafgaande aan de inbraak misschien iets is opgevallen wat tot opheldering van deze criminele activiteit zou kunnen leiden.

Namens de kerkrentmeesters PKN Donkerbroek-Haule
Gerke van der Meulen.

Geplaatst op: 17 November 2021

terug