Nieuws - Gemeenteraadsverkiezingen Ooststellingwerf

Van 14 - 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanwege het coronavirus neemt de overheid maatregelen om de verkiezing zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zijn er in de gemeente Ooststellingwerf ook al stembureaus open op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Ook in Donkerbroek kunt u 3 dagen terecht in Pro Rege om van uw stemrecht gebruik te maken. Op 16 maart om 21.00 uur sluit het stembureau en worden de stemmen geteld.

Maak uw keuze

De partijen waarop u kunt stemmen met daarbij hun verkiezingsprogramma 2022-2026:

En wilt u niet alle partijprogramma's doorlezen en toch een keuze bepalen? Dan kunt u ook gebruik maken van de Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen.

Belangrijk: maak gebruik van uw stemrecht en bepaal mede wat er de komende vier jaar in onze gemeente mogelijk is!

Geplaatst op: 03 Maart 2022

terug