Nieuws - Info avond over biodiversiteit in en rond Donkerbroek

Denk en praat mee over het groene dorpsprofiel van Donkerbroek

De gemeente Ooststellingwerf gaat voor alle dorpen in de gemeente een groen dorpsprofiel opstellen. Een groen dorpsprofiel laat zien hoe het dorp er qua natuur en water uitziet en waar de gemeente de komende jaren – samen met het dorp – aan kan werken. Bijzondere aandacht is er voor biodiversiteit in en rond de dorpen. De gemeente gaat per dorp aan de slag en vraagt daarbij hulp van de dorpsbewoners. Waar zien zij bijvoorbeeld verbetermogelijkheden voor de biodiversiteit? Inwoners kunnen ideeën aandragen. Als die plannen haalbaar zijn, wil de gemeente ze (indien mogelijk in samenwerking) uitvoeren. De gemeente heeft daar per dorp maximaal € 2500,- voor beschikbaar.

Informatieavond

Op donderdag 31 maart houdt de gemeente een informatieavond voor het dorp Donkerbroek. Inwoners van Donkerbroek kunnen meepraten en alvast eerste ideeën aandragen. De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.00 in Pro Rege. Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek zal de inleiding verzorgen, waarin aandacht is voor de historie van Donkerbroek.

Meepraten? Meld u aan

Bent u inwoner en wilt u meepraten en meedenken? Meldt u uiterlijk 23 maart aan bij Maryleen Blaauw van de gemeente, via een e-mail aan m.blaauw@ooststellingwerf.nl. Lukt het onverhoopt niet? Dan kunt u contact opnemen met Maryleen Blaauw, per mail of
telefonisch (0651469689). 

Inspiratie en planning

Ter inspiratie vindt u op de website www.ooststellingwerf.nl/groenedorpsprofielen een tabel met voorbeelden. Dit zijn ideeën die goed doorgevoerd kunnen worden in het beheer. Bekijkt u deze gerust voor de bijeenkomst. Na de bijeenkomst op 31 maart volgt er op een nog te bepalen datum een wandeling door het dorp, waar inwoners ook aan mee kunnen doen. En uiteindelijk is er nog een inloopmoment om alle concrete plannen te bespreken en verder uit te werken.

De gemeente start met groene dorpsprofielen voor Makkinga en Donkerbroek. De uitvoering van de ideeën voor deze dorpen vindt plaats in het 4e kwartaal 2022 en het 1e kwartaal 2023. Deze periode is het plantseizoen. Daarna komen de andere dorpen aan de beurt.

Geplaatst op: 12 Maart 2022

terug