Nieuws - Biljartclub "Sin en Wille" vierde haar 25 jarig jubileum

Zaterdag 3 september organiseerde "Sin en Wille" een feestmiddag voor haar leden en partners. Op 1 september 2020 bestond de biljartclub officieel 25 jaar, maar o.a. door corona heeft men het feestje telkens moeten uitstellen. Aan de vooravond van het nieuwe biljartseizoen was het zaterdag dan eindelijk zo ver. Zo rond een uur of half drie werd een ieder ontvangen met koffie of thee met gebak. Op het programma stond verder een inkijkje in de beginjaren van de biljartclub, een demonstratie op het groene laken van Jan Huisman en de mogelijkheid voor de vrouwelijke partners om eens een balletje te stoten. Het bestuur kon een dertigtal gasten verwelkomen in de versierde grote zaal van Pro Rege.

De beginjaren van "Sin en Wille"

Durk Poortinga was namens het bestuur in de notulen gedoken van de eerste jaren. Het bleek dat al in 1993 de eerste gesprekken zijn gevoerd met toenmalige Gereformeerde Kerk om ruimte te huren voor biljartactiviteiten. Probleem was indertijd ook al de relatief hoge huur, waardoor de contributie te hoog werd. Echter toen Pro Rege zelf een activiteitencommissie had ingesteld om wat meer activiteiten binnen te halen kwam er in 1995 een doorbraak. Men werd het eens over een geschikte huur en zo kwam het dat op 1 september 1995 de Biljartclub "Sin en Wille" het levenslicht zag. Een zestal initiatiefnemers: D.A. de Jager, P. van der Meer, D. Verlaan, S. Soepboer, R. Tjoelker en W.P. Gerbrandy stonden aan de wieg van club. Eerstgenoemde, een echte Friese boer, heeft de naam bedacht. Een naam die nog steeds past bij de huidige biljartclub gezien de gezelligheid en de hoge trouw aan de deelname aan de wekelijkse biljartmiddagen en -avonden.

Vervanging biljarts

Was er eerst alleen een avondploeg op de vrijdag, al gauw werden er onder begeleiding van eerste leden op de vrijdagmiddag "spelmiddagen" georganiseerd, om zo meer mensen te interesseren voor het biljartspel. Gemengd biljarten (dames en heren) bleek echter nog een brug te ver. En voor een damescompetitie waren er te weinig aanmeldingen. Overigens staat "Sin en Wille" nu wel open voor toetreding van dames! De eerste biljarts waren tweedehands en ingebracht door de leden van het eerste uur. Mede door het veelvuldig moeten verplaatsen waren ze na enkele jaren aan vervanging toe. In 1999 zijn de huidige biljarts nieuw aangekocht bij de fa. Bierling-de Schepper uit Bedum. Aankoopprijs ca. fl. 14.500,-. Om een lening te verkrijgen moest de vereniging een rechtspersoon worden en werd "Sin en Wille" officieel ingeschreven bij de KvK. Het ledenaantal was indertijd 28 leden (16 avond en 12 middag). Commissaris materieel Boele Weidenaar wilde beslist twee dezelfde biljarts met één leiplaat i.v.m. de veelvuldige verplaatsingen in Pro Rege. Men kon echter maar één leveren. Het tweede biljart is toen later geleverd aangezien de leiplaat uit Portugal moest komen. Aan het einde van zijn betoog werden de dames door Durk Poortinga nog onderworpen aan een korte test over biljarttermen.

Jubilarissen

Toen was het tijd om een aantal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Zo is Jeroen Soepboer, hoewel de jongste in leeftijd, al 27 jaar lid van Biljartclub "Sin en Wille". Daarbij was hij van 1997 t/m 2013 wedstrijdcommissaris. De volgende jubilaris: Anne Visser. Al 26 jaar lid en daarvan inmiddels 15 jaar in het bestuur, vooral als secretaris. Anne zit ook nu nog in het bestuur. En tenslotte: Boele Weidenaar. Boele kwam in 1997 bij de biljartclub. Hij was toen net komen wonen in Donkerbroek. Alle verhuisdozen waren nog niet eens uitgepakt. Hij was mede verantwoordelijk voor de aankoop van de huidige biljarts. Heeft als commissaris materieel deel uitgemaakt van het bestuur. Ook het huidige huishoudelijk reglement komt van zijn hand. Het drietal kreeg een mooi bos bloemen uitgereikt door secretaris Gerrit Sleifer.

Demonstratie en dames aan de bal

Jan Huisman, zelf lid van "Sin en Wille" was bereid gevonden een aantal spelsituaties te demonstreren, waarbij de keuze van hoe een carambole te maken gevolgen heeft voor het vervolg. Daarin de goede keuze maken is essentieel voor het maken van een serie caramboles en kan je spelniveau dramatisch doen verbeteren. Ook de dames luisterden aandachtig mee, aangezien zij na de demonstratie een poging mochten wagen op het groene laken.

Daar werd na de demonstratie dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Het valt niet te ontkennen dat hier en daar al gauw wat talent zichtbaar was. Wie weet een aanzet tot een lidmaatschap of wellicht een vrouwencompetitie.

Tenslotte

Zo rond een uur of half zes werd er nog een broodje kroket geserveerd door Jan en Maaike Klooster. Durk Poortinga nam zo tegen een uur of zes het woord en dankte iedereen voor zijn/haar komst en de bijdragen aan dit jubileumfeest. Komende vrijdag start het biljartseizoen 2022-2023 weer in Pro Rege. De biljartclub heeft momenteel 23 leden (Middag 10 leden, avond 13 leden). Voor met name de middagploeg is er nog voldoende plaats voor nieuwe leden. Heeft u interesse? Kom gewoon eens langs op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 of op de avond tussen 19.00 en 22.00 uur. Of neem contact op met secretaris Gerrit Sleifer 0516-423750.  Een impressie van de feestmiddag....

Geplaatst op: 07 September 2022

terug