Nieuws - Dorpsbelang hield haar jaarvergadering

Woensdagavond 10 mei hield Dorpsbelang haar jaarlijkse ledenvergadering. Ongeveer 40 leden waren om 20.00 uur aanwezig in Café Donkerbroek. Bij binnenkomst konden bestaande of nieuwe leden door een formulier in te vullen meedingen naar een gratis ballonvaart. Naast de vaste agendapunten (notulen, financieel jaarverslag) stonden o.a. een presentatie van de Taskforce Wonen, de plannen van de Dorpsfeestcommissie en de ontwikkeling van het Doarpscentrum. 

Terugblik

Jan Timmermans opent, als plaatsvervangend voorzitter, rond een uur of 8 de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin o.a. aandacht was voor de verkeerssituatie in- en rond Donkerbroek. Ook de voetpaden komen ter sprake. Na Delta Fiber zal ook KPN nog dit jaar opnieuw de straten openbreken voor de aanleg van glasvezel. Zodra dat achter de rug is zullen de voetpaden overal weer in goede staat worden gebracht. Verder wordt er gewerkt aan een nieuw toiletgebouw voor de Turfroute. De bedoeling is dat die binnen enkele weken er staat, zodat de bezoekers straks in het vaarseizoen goede voorzieningen hebben. Op enkele voet-/fietspaden zijn er hekken geplaatst (Kerkereed, Fruitier de Talmaweg) zodat autoverkeer daar niet meer langs kan.

Taskforce Wonen

Dan krijgen Lotte Berends en Klaas Prins, namens de Taskforce Wonen Ooststellingwerf, het woord. In eerdere plannen van de Provincie kreeg Ooststellingwerf 520 woningen toebedeeld. Dat is inmiddels verhoogd naar 700 woningen. Daarvan krijgt Donkerbroek er vooralsnog ca. 40. De verdeling: 30% sociale huur - 30% betaalbare woningen voor starters - 30% hoger segment en 10% vrij. Aangezien de laatste jaren het hoger segment al is bediend met de woningen aan de westkant, mogen er in Donkerbroek meer woningen worden gebouwd voor betaalbare sociale huur en koop. Restrictie daarbij is wel dat alleen binnen grenzen mag worden gebouwd, die de Provincie heeft aangegeven. Dat houdt voor Donkerbroek vooralsnog in dat er mag worden gebouwd op de volkstuinen achter de Buursterlaan (verlengde Schoolstraat) en op de plaats van de oude school "De Peggebult". Al in juni van dit jaar zullen de eerste gesprekken volgen met aanwonenden over de plannen. Mochten er particulieren zijn die grond willen verkopen voor woningbouw dan kan men contact opnemen met de Taskforce Wonen. Meer informatie is te vinden op www.ooststellingwerf.nl/taskeforcewonen

Doarpssintrum

Doordat de bouwkosten de laatste twee jaar fors zijn gestegen zijn er problemen ontstaan m.b.t. de financiële haalbaarheid en exploitatie van het nieuw te bouwen "Doarpssintrum". In het voorjaar diende zich een nieuwe kans aan om de plannen rond te krijgen. Onze huisarts heeft aangegeven binnen niet al te lange tijd met pensioen te gaan. Er wordt nu gekeken of de kerk niet kan worden omgetoverd tot een gezondheidscentrum. Dat betekent een forse ommekeer in de plannen, maar tevens dat er een sterke basis komt onder de financiering en exploitatie. De kerkenraad van de PG Donkerbroek-Haule is bereid mee te werken, maar dan moet er wel voor 1 juli a.s. een goed uitgewerkt plan liggen. We wachten af.

Dorpsfeestcommissie

Binnenkort maakt de Dorpsfeestcommissie haar complete programma bekend. Een aantal evenementen zijn al bekendgemaakt. Zo is er tijdens de hele periode een ouderwetse Kermis, ontbijt in de tent, zeepkarrace 16+, spijkerslaan, de alleskunner (?), kinderoptocht, optocht versierde wagens, en ballonvaart. De donderdag en de zondag zijn meer gereserveerd voor de dorpelingen. De beide andere dagen zijn ook bestemd voor buitenstaanders uit andere dorpen. In het concept feestprogramma zaten nog een aantal zaken, die op voorstel van oud-commissieleden mogelijk nog zullen worden aangepast. Er kan ook gesponsord worden. Bedrijven krijgen dan een vermelding op een groot bord bij het feestterrein. Interesse? Opgeven voor activiteiten? Neem contact op met de feestcommissie: DorpsfeestDonkerbroek2023@gmail.com

Het (voorlopige) programma:

Na de pauze

Na de pauze het officiële gedeelte. Het jaarverslag en het financiële jaarverslag werden goedgekeurd. Over de hele avond werd er een Pub-Quiz gehouden met 13 vragen over Donkerbroek. Burgemeester Esther Bergsma werd gevraagd de prijzen uit te reiken. De 3e prijs was voor Marjon de Boer-Pander, Esther trok zichzelf als 2e prijswinnaar. Jouke Jongsma kreeg de eerste prijs. De prijzen waren kadobonnen van ondernemers uit Donkerbroek. Tenslotte trok de burgemeester nog de winnaar van de ballonvaart: Jan Merte Draaistra (net lid geworden van Dorpsbelang) werd winnaar en gaat dus de lucht in.  

Geplaatst op: 14 Mei 2023

terug