Nieuws - Wandeltocht Actief Donkerbroek zondag 21 mei ’23

Wat hebben de wandelaars het getroffen met het weer tijdens de wandeltocht. Een heerlijk zonnetje en een klein briesje, wat wil je nog meer. De wandelaars konden dit jaar kiezen uit twee routes: 5 of 10 kilometer. Bij de 5 kilometer route kon men ook nog een leuk prijsje winnen door het beantwoorden van vragen over het heden en het verleden van Donkerbroek. Al om kwart over één meldden de eerste wandelaars zich bij Eethuis Stap es in voor de 10 km route. Fijn om ook deelnemers van buiten het dorp te mogen begroeten.

Een appel van Willem

Onderweg kregen de deelnemers een lekkere appel aangeboden, beschikbaar gesteld door onze eigen Willem Coop Boonstra. Deze gezonde traktatie viel bij de wandelaars goed in de smaak. Tevens werden de wandelaars muzikaal getrakteerd op een heus concert: het Groot Donkerbroekster Kikker-orkest kwaakte uit volle borst en ook de vogels deden goed hun best. Dit alles werd begeleid door de alom aanwezige mee zoemende muggen. De aanwezigheid van deze gevleugelde bosbewoners werd niet door iedereen op prijs gesteld. Maar daar trokken deze kleine vrindjes zich weinig van aan.

Als het gras....

De waterberging was voor een aantal deelnemers onbekend terrein. Daar werden extra meters gemaakt doordat men de verkeerde kant op liep. Daar maakten de lopers die er een wedstrijd van maakten gebruik van. Zij konden hiermee enkele deelnemers inhalen. Deelnemer S. voelde zich een schaap in het hoge gras. Als tip werd aangekaart het een volgende keer eerst te maaien voor de deelnemers.

We hebben een winnaar...

De 5 km route telde een aantal vragen die beantwoord moesten worden. Van de 8 ingeleverde vragenlijsten waren er 5 die alle antwoorden juist hadden. Sarah Soepboer is de uiteindelijke winnaar geworden na loting. Na afloop van beide routes werden de fanatieke wandelaars beloond met een heerlijk softijsje bij Stap Es In.

In totaal hebben een kleine 40 wandelaars aan de tocht deelgenomen. Geconcludeerd kan worden dat het voor de wandelaars en de organisatie een leuke en gezellige invulling voor deze zondagmiddag was. Als laatste nog een compliment voor Johanna die een mooie nieuwe lay-out van de routebeschrijving heeft gemaakt!

Tekst: Elly Oosterhof

Een kleine foto-impressie:

 

Geplaatst op: 24 Mei 2023

terug