Nieuws - Onderzoek studenten Social Work afgerond

Beste inwoners van Donkerbroek,

Afgelopen maanden heeft een onderzoeksproject plaatsgevonden in het dorp, uitgevoerd door studenten Social Work van de Hanzehogeschool in Groningen. Dit project is nu ten einde gekomen en hieronder zullen de resultaten en stappen van het onderzoek met u worden gedeeld. Elke student stelt zich eerst kort even voor. Ik ben Joanna de Jager, een bekend gezicht voor velen waarschijnlijk. Ik woon momenteel in Groningen, waardoor ik het juist zo leuk vond om het onderzoek uit te voeren in mijn thuis omgeving. Ik hecht veel waarde aan het dorp door onder andere de hechte groep van ‘de Nachtdravers’ waar ik m’n vrije tijd graag voor inzet. Ik ben Ian Eefting en kom uit Assen. Ik ben onder de indruk van de sterke sociale samenhang in het dorp Donkerbroek en ben heel erg dankbaar voor de bereidheid van de inwoners om mee te doen aan ons onderzoek wat het tot een groot succes heeft gebracht. Ik ben Jens Ultzen en kom uit Leeuwarden. Ik ben tevreden over het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd en wil alle betrokkenen bedanken voor de mooie gesprekken die hieruit voortkwamen. Ik heb veel gastvrijheid in het dorp ervaren. Ik ben Noreen van der Velden en kom uit Drachten waardoor het dorp voor mij relatief bekend was. Ik ben verrast door de door de resultaten van het onderzoek en uitspraken van betrokken bewoners over dat ze in Donkerbroek willen blijven wonen en oud willen worden, zijn me bijgebleven.

Enquête 

Ons onderzoek begon met een enquête waar we een groot aantal veelbelovende reacties op hebben gekregen. Deze resultaten waren zo ontzettend positief dat wij in het eerste opzicht dachten dat het moeilijk was om een gezamenlijke kwestie te vinden in Donkerbroek. Dat was namelijk onze grote opdracht: het vinden van een kwestie die alle bewoners aangaat en waarvoor wij een realistische aanpak moesten vinden. De volgende stap was het afnemen van interviews met een aantal bewoners en hieruit een bijeenkomst met de betrokkenen organiseren. Wij zijn alle deelnemers van bovenstaande genoemde activiteiten heel erg dankbaar voor hun inzet en welwillendheid om hun mening aan ons te geven.

Het onderzoek 

Uiteindelijk zijn we, in samenspraak met een aantal bewoners, tot een gezamenlijke kwestie gekomen: het gebrek aan voorzieningen voor ouderen. Het doel wat vooral naar voren kwam was het beter leefbaar maken voor ouderen zoals bijvoorbeeld het probleem van de grote afstanden tussen voorzieningen (bushalte, supermarkt) te verminderen. Dit was een serieus probleem maar niet realistisch genoeg voor ons om mee aan de slag te gaan. In de bijeenkomst kwam een tweede interessante kwestie naar voren: de geringe bekendheid van de activiteiten in Donkerbroek. Wij hebben onze vervolgstap hierop gebaseerd en zijn in gesprek gegaan met iemand van het Dorpsbelang en vervolgens een tweede bijeenkomst georganiseerd met ook de beheerder van de dorpssite. Samen met deze twee ‘experts’ en een andere bewoner hebben we de mogelijkheden en kansen voor Donkerbroek besproken. We hopen door deze uitkomsten van het onderzoek te delen, er meer positieve mond-op-mond reclame gaat plaatsvinden over de activiteiten in het dorp en dat er meer gebruik wordt gemaakt van de al bestaande promotie en publicatie hiervan zoals de website van Donkerbroek en de Facebookpagina van Dorpsbelang.

De conclusie 

We zijn tot de conclusie gekomen dat men het heel prettig vindt om in Donkerbroek te wonen, maar dat er nog ruimte voor verbetering zit in de verspreiding van informatie over bestaande activiteiten, om zo de sociale cohesie te bevorderen. Wij denken dat het Doarpssintrum hier een bijdrage aan kan leveren, waarbij we alle betrokkenen hiervan heel veel succes wensen.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Joanna de Jager
Ian Eefting
Jens Ultzen
Noreen van der Velden

Geplaatst op: 02 Juli 2023

terug