Op 14 februari 2013 is het precies 100 jaar geleden dat de huidige uitvaartvereniging "Draagt Elkanders Lasten" (D.E.L.) is opgericht. In oktober 2013 willen we hier uitgebreid bij stilstaan. Het bestuur is druk doende met een jubileumprogramma, waar we u in de loop van dit jaar over zullen informeren. In de aanloop naar de feestelijkheden zal er tot oktober iedere maand een artikel in de Dorpskrant en op de dorpswebsite verschijnen over de geschiedenis van de uitvaartvereniging met anekdotes uit de notulenboeken en het archief van de vereniging.