Dorpsbelang

Dorpsbelang

Dorpsbelang Donkerbroek

Bestuur Dorpsbelang Donkerbroek

wapen_donkerbroekHet bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Tsjeard Jongsma, voorzitter
  • Jo Kalsbeek, secretaris (contact:  dorpsbelang@donkerbroek.nl )
  • Wiebren Bakker, penningmeester
  • Mirjam Bergsma, notuliste
  • Marij Goote Capel, bestuurslid PR
  • Jan Timmermans, bestuurslid
  • Jorrit Kok, bestuurslid
  • Oeds de Jong, bestuurslid
  • Hessel de Jong, bestuurslid

IBAN Dorpsbelang: NL57 RABO 0314 6045 61Achter v.l.n.r.: Wiebren Bakker (penningmeester), Jorrit Kok, Mirjam Bergsma (notulist) en Cita van der Woude (secretaris). Voor v.l.n.r.: Jo Kalsbeek, Tsjeard Jongsma (voorzitter), Marij Goote Capel en Jan Timmermans. (foto 2018)

Jaarverslag Dorpsbelang Donkerbroek

Het jaarverslag 2018 kunt u hieronder downloaden:

Nu ook te downloaden of in te zien: de nieuwe statuten van Dorpsbelang 2011