Dorpsbelang

Oriëntatie Gemeenschapscentrum

1 februari 2012. Door te klikken op onderstaande afbeelding kunt u de definitieve versie van het visieplan om te komen tot een Gemeenschapscentrum in Donkerbroek inzien of downloaden. Het rapport is mede tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een groot aantal maatschappelijke organisaties. Op dit moment (februari 2012) zijn we bezig met fondsenwerving om voldoende financiële middelen te verkrijgen voor de volgende stap: de plannen schetsmatig uitwerken en toetsen op financiële haalbaarheid.

 

Haalbaarheidsonderzoek Gemeenschapcentrum Donkerbroek

Sinds het najaar van 2012 is Dorpsbelang Donkerbroek samen met de beide scholen, de peuterspeelzaal, het dorpshuis, de kerk, zorginstelling Liante /Rikkingahof, de sport en samen met een aantal plaatselijke verenigingen hard aan de slag om een plan voor een gemeenschapscentrum te ontwikkelen. Hierbij heeft BCN-Drachten ons begeleid. Donderdag 31 oktober 2013 is het resultaat “het haalbaarheidsrapport” aangeboden aan de raadsfracties van de gemeente. U kunt het Haalbaarheidsrapport via onderstaande link downloaden of inzien.

Rapportage Haalbaarheidsonderzoek Gemeenschapcentrum Donkerbroek

DoarpsSintrum

Situatie 2018

Dorpsbelang Donkerbroek heeft de volgende animatie laten maken van de huidige plannen t.a.v. het nieuwe Gemeenschapscentrum: