Nieuws - Nieuws Ontwikkeling DoarpsSintrum

De eerste nieuwsbrief van 2024 is verschenen.  Inhoud: op 5 december 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Goedgekeurd door de Gemeente op 8 maart, waana de bezwaartermijn van 6 weken is ingegaan. Er zijn 2 bezwaarschriften binnengekomen. 

Het gezondheidscentrum blijkt niet haalbaar in de kerk. Er wordt nu teruggegrepen naar een eerder plan. Huisarts en apotheek blijven wel in Donkerbroek. Getracht wordt dit op de huidige lokatie voort te zetten.

Lees HIER de gehele nieuwsbrief. De eerdere nieuwbrieven kunt u vinden op de website van het DoarpsSintrum.

Geplaatst op: 14 Mei 2024

terug