Nieuws - Vrijwilligers gevraagd voor de Dorpskrant

Dorpskrant "Op 'e Hichte", sinds jaren een begrip in Donkerbroek, is naarstig op zoek naar dorpsgenoten die bereid zijn om te helpen met hand en spandiensten voor het in stand houden van deze krant.
11 x per jaar komt de dorpskrant uit en de inkomsten van de krant komen voor een grootste gedeelte uit de opbrengsten van de adverteerders, jaarlijks vraagt de Stichting Dorpskrant Op 'e Hichte een snertactie aan en ook wordt ieder jaar een aanvraag gedaan via de waarderingssubsidie van Dorpsbelang.
Om de dorpskrant een goed en professioneel uiterlijk te geven wordt de dorpskrant gedrukt bij een professionele drukkerij. Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers en dat gebeurt om de kosten zo laag mogelijk te houden en de prijs voor de advertenties niet te hoeven verhogen. 

Op dit moment is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die bereid zijn om:

  • wat vrije tijd beschikbaar te stellen voor het meehelpen aan de dorpskrant
  • een stukje te schrijven over een bepaalde gebeurtenis in het dorp
  • een verslag te schrijven over een sportactiviteit
  • 1 x per maand op maandagavond of dinsdagochtend mappen (met geschreven kopij) naar de tikkers te brengen
  • 1 x per maand op vrijdagmiddag de dorpskranten naar de bezorgers/verdelers te brengen
  • zitting te willen nemen in de redactie van de dorpskrant (vergadering 2 x per maand op de maandagavond)
  • mee te helpen bij het in elkaar zetten van de dorpskrant, ervaring met het werken met de computer is hiervoor een vereiste en minimaal 2 avonden beschikbaar zijn in de week voordat de dorpskrant uitkomt

Vele handen maken licht werk en zorgen dat de dorpskrant voor ons dorp kan blijven bestaan.
Voor informatie kunt u bellen met Klaske Oosenbrug, tel.nr 0516-491676 en u kunt zich aanmelden via de website: dorpskrant.opehichte@hotmail.com

Geplaatst op: 18 Maart 2007

terug