Nieuws - Vakantiespelweek kinderen uit Donkerbroek

Maandagochtend kwart over acht zijn de eerste kinderen aanwezig bij de bushalte tegenover   t Witte Huis.  Tegen 20 voor negen staat de gehele stoep vol met 9 t/m 12 jarigen. Bepakt met volle rugzakken. Onder het mom van; “We gaan naar het bos, actief en buitenlucht”, dus veel eten en drinken !! Even later komt de dubbeldekker aangereden. In de zgn. busploeg zagen we ook de eerste Donkerbroekster leidinggevende. Erik Nijholt begeleidt, samen met  drie “collega s” en buschauffeur Jan, alle kinderen tijdens de busreis.

Tellen, kamplied instuderen en veiligheid bewaken

Enthousiast werden de kinderen door de ouders uitgezwaaid. Samen met een groep leeftijdsgenoten uit Oosterwolde arriveren ze om even over negenen op de open plek, het zgn. bosvak 85, waar de kinderen uit Haulerwijk, Haule en Waskemeer al druk in de weer zijn met allerlei spelletjes. O.a. water en vuur en kringspelen. Ook zitten er jonge kinderen met de rug tegen een boom het gebeuren te aanschouwen. Hun tas stevig tegen zich aan gedrukt. De toeter van de spelweek auto klinkt. Verzamelen voor de (bouw)keet. Als eerste komt wethouder Sierd de Boer aan het woord. Namens de gemeente heet hij een ieder welkom en in het bijzonder spreekt hij zijn waardering uit voor de leiding.  Vervolgens spreekt bestuurslid Jantsje Nijholt een kort welkomstwoordje en kan het échte spel beginnen. Echter, de leiding voelt zich een beetje zonder léiding. De hoofdleiding is er nog niet. Gezamenlijk wordt geroepen !!  En daar komt de hl bus al aan.

Friso, Friso en geen Friso

Eruit springen Frederieke Friso en Ronald Friso.  Gekleed in fel groene tuinbroeken stellen ze zichzelf voor. Maar de hl bestaat uit 3 personen ??  Vervolgens verschijnt Denise Stelling. Op hun T-shirts tonen ze dat ze voor deze week gedoopt zijn als hoofdleiding trio Friso, Friso en géén Friso. Ze laten weten dat ze te bereiken zijn via de telefoon, een bureau exemplaar met stekker !!, of dmv verschillende belletjes.  Frederieke heeft een fietsbel, Ronald een tafelbel en Denise een stille bel (zeepbellenblaas). Vol verwondering kijken de kinderen en de leidinggevenden toe.

Zowel de hoofdleiding als de leiding zijn jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Uit alle delen van het land. Ze werken als één groep samen om voor de kinderen een unieke week te realiseren. Maar ook zélf enorm veel plezier te maken. Het kamplied wordt met begeleiding van een gitaar en gembé gezongen. En vervolgens toneel. De rode draad wordt gestalte gegeven met de typetjes Ma Kreeltje en Pa Ling. “Onrust in het honderdduizend-dingen-bos”. Opeens verschijnt ene persoon Lassie (Michél Friso) vanuit de keet. Hij loopt met een pan rijst en mompelt wat. Opeens is hij ook weer verdwenen.

Tijd om de kinderen in groepen te verdelen. Nicky Vlasman is één van de organisatoren van de maandag en hij legt de wijze van naamkaartjes zoeken uit. De leid(st)ers hebben zich in vak D verspreid. De naamkaartjes hangen rondom hen. Zo’n 145 kinderen rennen de heuvels op. Het zoeken is begonnen. Enkele kinderen wilden met de zware tas op de rug het bos in. Na een opmerking dat ze wel terug kwamen op de open plek werd de tas snel neergelegd. En wég waren ze !! Toen ze vervolgens met hun groepje terug kwamen was de aanwezigheid van een tas niet meer zo belangrijk. Gezellig in een kring kennismaking spelletjes spelen. De groepen zijn samengesteld op leeftijd, de dorpen door elkaar. “Krantenmep”, met bal in een kring. Maar ook voorstelrondje dmv vertellen. De leidingparen bepalen zelf  hoe ze met hun groep kinderen beginnen. Tegen twaalf uur staan tien hutten rondom de centrale open plek.
Verder maken de met ons dorp verbonden Simon Friso, Annika de Groot en Jeanet Roede deel uit van de leiding in week 2011-2.

De komende dagen worden grote bosspelen gespeeld. Een bezoek gebracht aan openlucht zwembad “Het Bosbad” en recreatie terrein “De Bongerd”. Waar waterspelletjes en mountainbiken op het programma staan. Donderdagavond is er een programma voor de deelnemende kinderen uit de twee hoogste groepen van de basschool. De nacht wordt doorgebracht in tenten.

Download het kamplied voor deze week.

Zie voor de foto's het fotoboek.

Tekst en foto's: Koert en Jansje Nijholt

Geplaatst op: 02 Augustus 2011

terug