Nieuws - Donkerbroek krijgt een historische route

Na het succes van de eenmalige historische route ‘Onzichtbaar Donkerbroek’ tijdens het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf in 2017 is vanuit het Documentatiecentrum Donkerbroek onderzoek gedaan of een permanente historische route in en rondom Donkerbroek haalbaar is. Een projectgroep bestaande uit dorpsgenoten Johannes van der Heide, Symen Timmermans, Jouke Jongsma en Bert Rekker hebben een projectplan opgesteld en via Dorpsbelang een subsidieaanvraag gedaan bij een aantal leefbaarheidsfondsen waaronder het gemeentefonds 2019 en het Iepen Mienskipfûnds van de provincie. Deze subsidie is in het voorjaar van 2020 toegekend. De projectgroep heeft nu een periode van 1 jaar om de historische route te realiseren. 

Realisatie: najaar 2021

Het streven is om de route uiterlijk najaar 2021 in gebruik te nemen. De werkgroep is op dit moment ‘drok dwaande’ om fotomateriaal en informatie ten aanzien van een 50-tal locaties in en rondom Donkerbroek te inventariseren. Ook is het de bedoeling dat de informatieborden via een QR-code voor meer uitgebreide informatie aan een website van het Documentatiecentrum gekoppeld worden. De informatieborden en de website zullen in samenwerking met een aantal opleidingen van het ROC de Friese Poort ontwikkeld worden.

In de aanloop naar de uitrol van de historische route zullen er tevens regelmatig artikelen over historische wetenswaardigheden in en rond Donkerboek in de dorpskrant en op de dorpssite verschijnen. Het artikel over Coba Jonker en de wielerbaan ‘de Zwaluw’ is hiervan de eerste. 

Wordt vervolgd.. 

Geplaatst op: 29 September 2020

terug