Over

Algemeen

Donkerbroek is één van de 13 dorpen van de in het zuidoosten van Friesland gelegen gemeente Ooststellingwerf. Wat inwonersaantal betreft (per 1-1-2023: 1931) is Donkerbroek het grootste van de 10 kleinere dorpen.
Het mag er dus zijn!

Tot het midden van de 19e eeuw werd er voornamelijk de taal van de regio, het Stellingwerfs, gesproken. Momenteel hoort men veel Fries. Het Nederlands (al dan niet ABN) rukt echter op. Een toenemende immigratie van o.a. vuttende landgenoten uit ander landsdelen naar (ook) ons dorp is daar debet aan.

De oorspronkelijke lintbebouwing is nog duidelijk waar te nemen. In het buitengebied treft men meerdere verspreide huizen aan, waarvoor grote belangstelling bestaat bij eerder aangehaalde immigranten. Pas na WO II verrezen er, binnen de bebouwde kom, enige wijken met nieuwbouw.

Tot het dorp behoren enige buurtschappen met de intrigerende namen Petersburg, Moskou en ’t Hoogezand. Door het dorp loopt de eind 19e eeuw gegraven Opsterlandse Compagnonsvaart. Eertijds gebruikt voor het vervoer van turf, thans vaarwater voor plezierjachten (Turfroute).

Over de voorzieningen in het dorp mag (nog) niet worden geklaagd. Er zijn nog steeds: een supermarkt, een bakker, een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, garages enz. U kunt het allemaal op deze site vinden.

Wandelbos

Verpozing kunnen Donkerbroekemers (ja, zo heten ze) en toeristen vinden in De Wandelbos. Aan de Westzijde van de vaart (richting Oosterwolde) is de hoofdingang. 

Donkerbroek kent een b(l)oeiend verenigingsleven. Ook hierover geeft de site veel informatie. Feesten kan men er ook. Naast het jaarlijkse Tentfeest (twee dagen vlak voor de zomervakantie), georganiseerd door de Handelsvereniging, is er eens in de 5 jaar in september het vier dagen durende grootse Dorpsfeest. Het laatste werd gehouden in 2018.

Toeristisch gezien is het vooral de directe omgeving van het dorp die een bezoek aan Donkerbroek rechtvaardigt. Men vindt er heide, bos, zandverstuiving en kleine meertjes. Het moet worden toegegeven dat Donkerbroek zelf uit historisch oogpunt niet al te veel te bieden heeft. Toch zijn het kerkgebouw van de NH Gemeente en de daarnaast geplaatste imposante klokkenstoel (met 2 ‘bellen’) het bekijken waard.

Wandelend of fietsend kunt u de bekoring van het rustige buitengebied ervaren. U bent dan vast wel bereid de geur van de landelijke omgeving  op de koop toe te nemen.

Eigen burgemeester

Donkerbroek is één van de weinige dorpen (wellicht het enige) met een eigen burgemeester. Sinds 2022 bekleedt de Edelachtbare mevrouw Esther Bergsma dit zware ambt. Bij gebeurtenissen in ons dorp kunt u haar onder andere notabelen aantreffen. Zij is te herkennen aan het teken van haar waardigheid, nl. de ambtsketting met hoefijzer.

Het moet u duidelijk zijn geworden: het leven bruist nog volop in Donkerbroek. Het verdient een bezoek van u. Of u nu lopend, op de fiets of met de auto komt, of u nu de tent, de caravan of (verder) niets meeneemt, het dorp heeft meerdere mogelijkheden voor overnachten. Ook daarover informeert deze site u.We hopen u binnenkort, of wat later, in ons dorp aan te treffen. U bent heel hartelijk welkom.

NIEUW: Bezoek ons dorp via Google Streetview