Over

Bezoekadres:

Fruitier de Talmaweg 15
8435 WE Donkerbroek

Openingstijden: elke vrijdagmiddag 13.30 uur - 16.30 uur

Beheerder:

Kas Holwerda
Tel.: 0655722009
Email: holwk02@home.nl

Inleiding

In de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw begon de voormalige beheerder van het documentatiecentrum, Anne J. van der Helm, met het verzamelen van documentatie over heden en verleden van het dorp. In 2003 bracht hij alles onder in wat sindsdien heet Documentatiecentrum Donkerbroek. Bewust werd gekozen voor ‘documentatiecentrum’ en niet voor ‘archief’. De reden hiervoor was dat niet alleen originele stukken, maar ook fotokopieën van heel veel (oude) stukken uit diverse archieven verzameld waren en zouden worden. Alle microfilms met de nummers van de ‘Ooststellingwerver’ (1895-1940) en van de ‘Nieuwe Ooststellingwerver’ (1945-1990) werden doorzocht op het trefwoord ‘Donkerbroek’. Dat leverde duizenden fotokopieën van relevante pagina’s op. Ook werd/wordt gezocht, maar dan meer gericht, in andere dag-/week- en maandbladen, zowel regionaal, provinciaal als landelijk. Via www.archiefleeuwardercourant.nl en www.delpher.nl werden 250 jaargangen nagezocht op "Donkerbroek". Het leverde "bergen" info op. Sinds 2017 is het hele archief overgedragen aan een nieuw opgerichte stichting: Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek.

Inhoud Documentatiecentrum Donkerbroek

Wat kan men nu zoal in het documentatiecentrum aantreffen? Wel, de Lijst met onderwerpen waaromtrent documentatie aanwezig is (14e editie, september 2014) geeft daarvan een overzicht. Een greep daaruit:

  • naast boeken over de geschiedenis van Stellingwerf, voorzover Donkerbroek ter sprake komt, (oude) prentbriefkaarten van het dorp, (oude en recente) geluids- en beeldopnamen, (oude) foto’s van bedrijven, personen, verenigingen, clubs enz.. Overigens is er in het dorp, op een andere plaats, een zeer uitgebreid fotoarchief aanwezig.
  • schriftelijke documentatie over (de geschiedenis van) alle muziek-, zang- , toneel- , drankbestrijdings-, sport- en overige verenigingen/clubs/stichtingen/commissies. Alleen al de categorie ‘overige’ omvat méér dan 80 dossiers.
  • schriftelijke documentatie over (de geschiedenis van) de beide protestantse kerken, alle vormen van onderwijs, de medische zorg, molens/molenaars, nijverheid,tapperijen/café’s/logementen/hotels/restaurants (15 dossiers), openbaar vervoer, PTT, volksverhuizers en verkeer. - ettelijke dossiers met info over ‘Oudheden’, zoals: Schans De Breberg, Galgenberg en archeologische vondsten.
  • meerdere dossiers met de eigenaars-/bewonersgeschiedenis van historische panden in ons dorp.
  • dossiers met info over dorpsvlag/-wapen, over zo’n 75 bijnamen van (oud-)inwoners, over koninklijke bezoeken aan Donkerbroek.
  • van iedere straat/weg een dossier met gegevens over de geschiedenis van die straat/weg en van de naamgeving.
  • dossiers over de Opsterlandse Compagnonsvaart/De Tjonger, over alle bruggen en brugwachters
  • een apart (dik) dossier over de buurtschappen Petersburg en Moskou, met info over middenstanders, café’s/logementen enz., bruggen/brugwachters, ijsclubs, toneelgezelschap enz.
  • vele multicahiers met info over beroepsbeoefenaars sinds 1812, met advertenties, oude nota’s, (soms) foto’s enz.
  • in 13 grote multicahiers wordt, voor iedere straat/weg en voor ieder huisnummer, bijgehouden wie er woonden/wonen (voorzover bekend) en wordt op die (vroegere of huidige) bewoner(s) betrekking hebbend materiaal (geboorte-/trouw-/overlijdens- kaarten en –advertenties, krantenartikeltjes) bewaard.

Enfin, in méér dan 70 postbakjes en goed 65 grote cahiers worden meerdere meters info over heden en verleden van (inwoners enz. van) ons dorp gekoesterd.

Tenslotte:

Mocht u over materiaal beschikken dat een welkome aanvulling op het aanwezige kan zijn, a.u.b. neem dan contact op met de beheerder per mail of per telefoon: 0655722009

Inzage in de documentatie kan men verkrijgen tijdens de openingstijden: vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur

Kas Holwerda
Beheerder Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek