Geschiedenis

Betekenis van de naam van het dorp

De minste problemen zijn er m.b.t. het tweede deel van de naam, hoe dan ook geschreven. Dus: broec, brouc, broik of broek. In het Middelnederlandsch Handwoordenboek vinden we: moeras, poel, laag land. Ons dorp lag dus in een omgeving die we nog slechts kennen van enkele bewaard gebleven natuurgebieden hier in de buurt. Het eerste deel van de naam levert echter problemen op. Met Dom, Doom, Dem enz. komen we niet veel verder. Woorden zoals Donc, of Duncker kunnen ons echter wel helpen. Volgens eerdergenoemd woordenboek is de betekenis van Donc: hoger gelegen woonplaats in een laagland. Ons dorp lag dus op een hoogte in een ‘broec’gebied. Dat zou kunnen kloppen met wat hierna aan de orde komt.