Geschiedenis

Kerkscheuring in Donkerbroek

Brief Foppe Hinkes KloosterDe bevolking is overwegend Protestant. Bij de Volkstelling van 1830 geven 11 personen (van de 670) aan dat ze R.K. zijn. Ds. Hendrik de Cock krijgt echter na 1834 ook in ons dorp zijn volgelingen. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 11-5-1838 vermelden de passage “Is ingekomen een brief van Foppe Hinkes Klooster, waarin de zelve verklaart zich af te scheiden van de gemeente en tevens afstand te doen van zijn ouderlingschap. Reactie kerkenraad: “aangenomen voor bekendmaking” en gaat over tot de orde van de dag. Het aantal afgescheidenen groeit echter snel en in 1850 wordt de Chr. Afgescheiden Gemeente van Donkerbroek geïnstitueerd. Het eerste kerkgebouwtje staat nog steeds, maar nauwelijks als zodanig te herkennen, op het adres Herenweg 98. Het huidige godshuis werd in 1912 gesticht.