Geschiedenis

Woord vooraf

Lang voordat de naam van het dorp voor de eerste maal in een document wordt genoemd verbleven er al mensen in deze contreien. Archeologische vondsten in de 20e eeuw tonen dat onomstotelijk aan. De geïnteresseerde lezer kan in het boek van Sake Jager & Evert van Ginkel Archeologie van de Stellingwerven, 2005, vele voorbeelden daarvan, met prachtige plaatjes, aantreffen. Op deze plaats gaan we hier echter aan voorbij, om in de geschiedenis van ons dorp te ‘duiken’.