Geschiedenis

Lag het dorp in 1408 al op zijn huidige plaats?

Twijfel wordt gezaaid door de vermelding Oud Kerkhof (aan de huidige Balkweg) op kaarten vanaf de 17e eeuw. Daaromheen zouden het dorp en de kerk aanvankelijk gelegen (kunnen) hebben, zo menen sommige geleerden. Ze denken dan aan het wat hoger gelegen gebied dat thans ’t Hoogezand heet. De bekende Stellingwerfse amateur-archeoloog H.J. Popping vertelt in juni 1927 nummers van de Ooststellingwerver dat hij op het terrein van het Oud Kerkhof een leemlaag en brokken rode gebakken steen had aangetroffen. Voor hem stond het vast: er had ooit een kerkje gestaan. Bij ruilverkavelingswerkzaamheden in 1955 is het kerkhof verloren gegaan (bron: het eerdergenoemd boek van Jager/Van Ginkel).