Geschiedenis

Donkerbroek raakt inwoners kwijt

In de crisisjaren vóór W.O.II kende Donkerbroek een zeer uitgebreide middenstand. Rendabele bedrijfjes? Het valt te betwijfelen. Na deze oorlog begon een voorzichtige uitbreiding van het dorp. Achter de lintbebouwing ontstonden enige nieuwe woonwijken. In 1954 liep het inwoneraantal in één klap met enige honderdtallen terug. Reden: het nieuwe dorp Waskemeer mocht zich ‘eigenaar’ gaan noemen van een deel van het noordelijke buitengebied van ons dorp. In latere jaren na W.O.II verdwenen meerdere ‘grootschalige’ bedrijfsactiviteiten uit het dorp. Kleinschaligheid werd gepropageerd en met een zeker succes. Heel langzaam kalfde en kalft de middenstand af en vergrijst de bevolking.

Maar gelukkig, om met een variatie op de titel van het bekende boek van Geert Mak te spreken: God is nog niet uit Donkerbroek verdwenen. Moge Hij er nog lang blijven.