Geschiedenis

De Coöperatie en de koningin

Oude CAF 1904Rond 1900 is de bevolking aangegroeid tot boven de 1300 en in 1938 staan we maar liefst op 2103 inwoners. Begin deze eeuw krijgt de uit het buitenland overgewaaide coöperatiegedachte vaste voet aan de grond in het dorp. Ook hier komen initiatieven van de kant van de agrariërs. 1902: de Coöp. Stoomzuivelfabriek (voortzetting van de vier jaar eerder begonnen speculatieve zuivelfabriek); 1904: een Coöp. Ver. Tot Aankoop van Landbouwbenoodigdheden en in 1911 de Coöp. Raiffeisenbank ‘Donkerbroek’. Alle drie overigens al weer historie. Wanneer in 1911 de eerste tram Donkerbroek binnenrijdt lijkt het dorp te gaan meetellen in het wereldgebeuren.

Koninklijk bezoek

In 1913 komt de jonge koningin Wilhelmina op bezoek in DonkerbroekIn 1913 wordt het zelfs vereerd met een kortstondig bezoek van de jonge koningin Wilhelmina. Tijdens haar reis door een deel van Friesland doet ze even ons dorp aan. Vijfenveertig jaar later (1958) bezoekt haar dochter, koningin Juliana, Ooststellingwerf en laat zich in ’t Witte Huis, alhier, voorlichten over o.a. de heersende werkloosheid. Een tegeltableau in het etablissement herinnert daaraan. Het leert dat zij zich ook door werkloos geworden arbeiders uit ons dorp liet informeren. Eén van hen verklaart heel veel later tegenover de journalist van de ‘Nieuwe Ooststellingwerver’ (24-3-2004): “Nadat ik haar mijn hand had gegeven, heb ik die geloof ik drie weken niet gewassen” (!).