Geschiedenis

De Opsterlandse Compagnonsvaart

In 1790 is men met het graven van de Opsterlandse Compagnonsvaart gekomen tot voorbij Donkerbroek. Acht jaar lang wordt het dorp in tweeën gedeeld, in 1798 komt er pas een brug. Het dorp ligt nu aan water, dus ook bereikbaar per boot. Vrij vlot wordt de vaart niet alleen voor het vervoer van turf, maar ook gebruikt voor vervoer van andere zaken. Het Kasboek van de Kerkvoogden van de NH Gemeente alhier leert dat al in 1791 aan Geert Bates “agtien stuivers” wordt betaald voor scheepsvracht betr. vervoer van “een ton kalk”. In 1796 biedt Alle Jochems een veerscheep te koop aan “varende van de Gorredijk op Lippenhuizen ……en Donkerbroek”. Koper wordt Thylemans Johannes van Gans. Langs de vaart worden huisjes gebouwd en (ver) buiten de bebouwde kom verrijzen de buurtschappen Petersburg en Moskou.